Suwalskie technika zapraszają

Suwalskie technika zapraszają

Już w najbliższym czasie rozpocznie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach. Przed suwalskimi nastolatkami pierwsza poważna decyzja w ich życiu. Właściwy wybór szkoły a potem studiów, to szansa na sukces zawodowy. A zatem wybór ten powinien być poprzedzony głęboką analizą i refleksją na temat własnych zainteresowań oraz posiadanych możliwości, które warto skonfrontować z ofertą edukacyjną suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. „DwuTygodnik Suwalski” przygotował krótki informator o ofercie suwalskich szkół zawodowych, które dają szansę na kontynuację edukacji w szkołach wyższych, a jednocześnie przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu.

Technikum nr 2

WYBIERZ Z GŁOWĄ, POSTAW NA SZKOŁĘ ZAWODOWĄ

10 powodów, dla których warto wybrać ZS 6

 1. Kierunki kształcenia dopasowane do potrzeb rynku lokalnego
 2. Wyremontowany, nowoczesny budynek
 3. Bezpieczne warunki nauki
 4. Nowoczesne pracownie komputerowe i dydaktyczne
 5. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów
 6. Specjalistyczne pomoce do nauki zawodu
 7. Metody aktywizujące i ocenianie kształtujące na lekcjach
 8. Realizacja projektów unijnych
 9. Praktyki zawodowe i staże w przedsiębiorstwach
 10. Wyjątkowa i przyjazna atmosfera nauki

TECHNIK INFORMATYK

Nauczysz się m. in.: administrowania sieciami komputerowymi, projektowania i administrowania stron www, programowania, składania i konfigurowania sprzętu komputerowego oraz tworzenia i zarządzania bazami danych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach posiadających własne sieci komputerowe, przedsiębiorstwach branży reklamowej.

TECHNIK  POJAZDÓW SAMOCHOWODYCH

Nauczysz się m.in. oceny stanu technicznego samochodu i jego zespołów, diagnostyki i naprawy zespołów samochodu, obsługi oprogramowania diagnostycznego i naprawczego, organizowania i zarządzania zakładem mechaniki lub elektromechaniki samochodowej. W ramach zajęć edukacyjnych przygotujesz się do egzaminu prawa jazdy kat. B.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę m.in. w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, firmach ubezpieczeniowych do rozliczania szkód komunikacyjnych.

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Nauczysz się m.in. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń, sporządzania dokumentacji technologicznej oraz organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych. Odbędziesz zajęcia praktyczne w Fabrykach Mebli FORTE S.A., będziesz brał udział w warsztatach na SGGW w Warszawie.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, firmach przemysłu opakowań, galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna na stanowiskach tj. np.: kierownik działu produkcyjnego, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technolog, technik konstruktor, operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawcza.

TECHNIK LOGISTYK

Nauczysz się m.in. podstaw logistyki i ekonomii logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, transportu spedycji, planowania logistyczne.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę m.in. jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, specjalista do spraw planowania zakupów, specjalista do spraw handlu elektronicznego, specjalista do spraw logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalista do spraw systemów informacyjnych wymagających dystrybucji.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Nauczysz się m.in. marketingu, public relations, organizacji sprzedaży produktów i usług reklamowych, psychologii reklamy, technik i organizacji reklamy, projektowania środków reklamowych przy użyciu narzędzi grafiki, fotografii, technik poligraficznych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie m.in. jako specjalista do spraw marketingu i handlu, specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowyh.

TECHNIK SPEDYTOR

Nauczysz się m.in. planowania procesów transportowych, prowadzenia dokumentacji spedycyjnej, kalkulowania cen usług transportowych, przygotowania ładunków do transportu, monitorowania technicznych środków do realizacji procesów transportowych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach transportowo-spedycyjnych, zakładach transportowych, firmach handlowych, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 2. Kierowca mechanik
 3. Mechanik pojazdów samochodowych
 4. Blacharz samochodowy
 5. Stolarz

KWALIFIKACYJNE  KURSY ZAWODOWE

Cały rok prowadzimy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe (kkz). Jeżeli masz 18 lat, jesteś absolwentem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, studiujesz, pracujesz, poszukujesz zatrudnienia lub chcesz przekwalifikować się, rozpocznij bezpłatną naukę w systemie zaocznym. Nabór na kursy prowadzimy cały rok.

—————

Technikum nr 3

Zawód i Pasja!

ZST od 90. lat wpisuje się w historię Suwałk. Nasze mury opuściło wielu absolwentów klas technicznych i zawodowych, którzy świetnie sobie radzą na rynku pracy. Bardzo często trafiają do nas członkowie rodzin byłych uczniów ZST, bo my ŁĄCZYMY POKOLENIA! Ciekawostką jest to, że aż 12. absolwentów zostało nauczycielami w naszej szkole.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów ogłaszamy nabór na rok szkolny 2017/2018. do Technikum w zawodzie: 1. technik mechatronik, 2. technik teleinformatyk, 3. technik elektryk, 4. technik budownictwa, 5. technik mechanik, 6. technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 7. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i na dwa nowe kierunki: 8. technik automatyk, 9. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

W Szkole Branżowej I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) przyjmujemy młodzież w zawodach: 1. elektryk, 2. monter sieci i instalacji sanitarnych, 3. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 4. monter sieci telekomunikacyjnych, 5. mechanik-monter maszyn i urządzeń, 6. ślusarz, 7. klasa wielozawodowa (w zależności od potrzeb, np.: fryzjer, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, dekarz, krawiec, fotograf itp.)

Dorosłych zapraszamy do nauki w systemie zaocznym w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego. ZST to sukcesy zawodowe i sportowe. Rozwijaj z nami swoje pasje!

Zapraszamy na stronę www.zst.suwalki.pl i na www.facebook.com/unaswzstsuwalki, tel. 87 565 36 33, ul. Sejneńska 33 w Suwałkach (5 minut od stacji PKS)

—————

Technikum nr 4

Technikum nr 4 przy ZS nr 4 to nowoczesna szkoła z bogatą 110-letnią tradycją. Zajmujemy 1 miejsce w Suwałkach i 8 miejsce w woj. podlaskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 oraz 16 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości 2016 spośród 1109 szkół, biorących udział w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę do kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, w tym kompleksową pracownię gastronomiczno-hotelarską z czterogwiazdkowym pokojem hotelowym, recepcją z lobby hotelowym, salą obsługi konsumenta oraz kuchnią o standardzie europejskim. Ponadto szkoła wyposażona jest w nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię handlową z kasami fiskalnymi, dwa laboratoria do nauki języków obcych, centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, tablice interaktywne w pracowniach, odnowioną salę gimnastyczną, salę do fitnessu oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy nowoczesne kierunki kształcenia cieszące się dużym zainteresowaniem pracodawców oraz możliwość odbywania praktyk w kraju i za granicą. Nasi uczniowie biorą udział w licznych projektach i programach oraz korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Zapewniamy nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale również przyjazną atmosferę. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. Wejście do budynku odbywa się za pomocą karty szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór na następujące kierunki:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik technologii żywości
 • technik żywienia

i usług gastronomicznych.

Ekonomiak to dobry wybór

—————

Technikum nr 5

W ZSSS funkcjonuje technikum nr 5, które kształci w następujących zawodach:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni symulacyjnej, która funkcjonuje jako Szkolne Biuro Turystyczne „Sales Tour”. Uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach szkoleniowo-turystycznych, oraz projektach edukacyjnych, dzięki którym zdobywają doświadczenie zawodowe w Polsce (np. Kraków, Gdańsk, Sopot) i za granicą (staże w Irlandii). Szkoła przygotowuje do matury i startu na wyższą uczelnię oraz do pracy w biurach podróży, organizacjach i ośrodkach turystycznych, w urzędach miast i gmin oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kierunek stworzony z myślą o tych, którzy lubią modę oraz chcą poznać tajniki powstawania i stylizacji ubiorów. Szkoła zapewnia dobre przygotowanie do matury i studiów wyższych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, przygotowuje do założenia i prowadzenia własnej firmy. Umożliwia też rozwój uzdolnień artystycznych.

Kształcenie na obydwu kierunkach obejmuje: praktykę zawodową w zakładach pracy, kursy kwalifikacyjne, wyjazdy szkoleniowe, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, język angielski. Języki obce do wyboru: włoski, rosyjski. Szkoła posiada internat oraz stołówkę, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie.

W szkole funkcjonuje również szkoła branżowa I stopnia, kształcąca w kierunkach: sprzedawca, ogrodnik, kucharz, krawiec.

—————

ZSCKR to szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istnieje już ponad 70 lat i kształci w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik rolnik, kucharz i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Oprócz kształcenia na wybranym kierunku, oferujemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na kursach: barmańskim, kelnerskim, baristy, obsługi kasy fiskalnej, wózków widłowych, operatora kombajnu zbożowego, opryskiwacza, obsługi sieczkarni samobieżnej. W zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu uczniowie przygotowywani są do egzaminu na prawo jazdy kat. T, a w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych na prawo jazdy kat. T i B. Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach, warsztatach, w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, instytucjach rolniczych i zakładach gastronomicznych.

Szkoła, jako jedyna na terenie miasta, dysponuje własnym internatem. Zapewniamy pokoje w wysokim standardzie: 2-osobowe z łazienkami, dostępem do internetu. Uczniowie mają pełne wyżywienie. W czasie wolnym korzystają z bazy sportowej szkoły.

Absolwenci i uczniowie znajdują pracę w restauracjach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się zielenią, w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, gospodarstwach indywidualnych, warsztatach mechanicznych.

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i otwartym na potrzeby każdego ucznia.

—————

Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Suwałkach

Technik usług fryzjerskich – z elementami kosmetyki

Technik informatyk – tworzenie gier komputerowych

W technikum usług fryzjerskich zdobędziesz dwa zawody: fryzjer i kosmetyczka.

W technikum informatycznym zdobędziesz atrakcyjny zawód, oraz rozwiniesz swoje pasje: projektowanie gier komputerowych oraz multimediów w grach.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:

– mają do dyspozycji nowoczesną w pełni wyposażoną pracownię fryzjerską

– pracownia fryzjerska świadczy pełny zakres usług fryzjerskich

– wyjeżdżają na międzynarodowe targi fryzjerskie

– uczestniczą w warsztatach, kursach i zagranicznych stażach fryzjerskich w Hiszpanii

– biorą udział w konkursach fryzjerskich

– zdobywają dodatkowe doświadczenie pod nadzorem mistrzów fryzjerstwa Europy i Świata

– mają do dyspozycji nowoczesne pracownie oraz laboratorium komputerowe

– poznają zasady projektowania, naprawy i eksploatacji komputera

– poznają zasady projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych

– poznają zasady projektowania i administrowania, bazami danych

– poznają zasady instalacji programów komputerowych i systemów operacyjnych

– biorą udział w konkursach informatycznych

– projektują grafikę 2D i 3D

– tworzą i administrują strony www oraz aplikacje internetowe

– projektują gry komputerowe oraz multimedia w grach

– obsługują silniki graficzne w grach

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

– język angielski

– matematyka

Zapraszamy!

Top