SUWALSKIE SZKOŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

SUWALSKIE SZKOŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Nasz artykuł  o nagrodach,  jakie wręczył Marszałek Województwa Podlaskiego  najlepszym szkołom województwa podlaskiego zamieszczony (7 marca 2017 r.) w 5 numerze Dwutygodnika Suwalskiego, wywołał emocje wśród społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Wobec tego jeszcze raz przypominamy  nasz artykuł oraz publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z I LO  im. Marii Konopnickiej.

 

SUWALSKIE SZKOŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Wśród 43 szkół wybranych spośród tysiąca placówek edukacyjnych w regionie, znalazły się trzy szkoły z Suwałk. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej zostało uhonorowane za piąte miejsce wśród podlaskich liceów w rankingu miesięcznika „Perspektywy” oraz 25 miejsce w rankingu stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 zostało uhonorowane za ósmą lokatę wśród podlaskich techników w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach zostało wyróżnione za dziesiątą lokatę wśród podlaskich szkół ponadgimnazjalnych w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Przypomnijmy, że uczennica suwalskiego III LO Natalia Przybysz wygrała ubiegłoroczną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej. Zatem, co osiągnęli uczniowie szkół, które wyprzedziły suwalskie III LO? Czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach zajęły szkoły z Białegostoku, Łomży, Augustowa i Białowieży.

 

Odpowiedź na artykuł „Suwalskie szkoły wśród najlepszych”

W informacji zamieszczonej w „Dwutygodniku Suwalskim” z 7 marca 2017r. „Suwalskie szkoły wśród najlepszych” znalazło się pytanie o osiągnięcia innych suwalskich szkół w kontekście sukcesów III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. W związku z tym przypominamy, że w rankingu miesięcznika „Perspektywy” I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zajęło 135 miejsce w Polsce i 5 w województwie podlaskim w kategorii liceów, III Liceum Ogólnokształcące 328 miejsce w kraju i 12 w województwie, a żadne inne suwalskie liceum nie znalazło się ani w tym roku, ani w minionych wśród 500 najlepszych liceów w Polsce. Podstawą tego rankingu są wyniki osiągnięć uczniów na egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, a także ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. I właśnie bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz sukcesy w olimpiadach decydują co roku o najwyższym miejscu naszej szkoły wśród suwalskich liceów w ogólnopolskim i wojewódzkim rankingu. W 2016 r. uczniowie naszego liceum nie tylko osiągnęli bardzo wysokie średnie na maturze, ale też zdali ją w 100%. O rezultatach egzaminów maturalnych mówią ogłaszane corocznie wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Co roku też uczniowie naszego liceum odnoszą ogólnopolskie sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i jest ich wielokrotnie więcej niż we wszystkich pozostałych liceach w Suwałkach razem wziętych. W 2016 r. nasi uczniowie zdobyli tytuły laureatów w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, tytuły finalistów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (dwóch), Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie Artystycznej. Tytuły laureatów i finalistów oraz wyróżnienia na szczeblu centralnym nasi licealiści zdobyli też w wielu innych olimpiadach i konkursach, nieuwzględnianych w rankingu „Perspektyw”, takich jak: Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastowska”, Konkurs Matematyczny Pangea, Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych, Konkurs Fizyczny Eureka 2016, Konkurs Fizyczny Lwiątko 2016, Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” z fizyki, matematyki i geografii. Warto dodać, że I LO zajęło 18 miejsce w Polsce w rankingu szkół za lata 2014 – 2016 z informatyki, stworzonym przez Centrum Rozwoju Strategicznego im. Jana Łukasiewicza. Nie sposób jest wyliczyć sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym i regionalnym.

Liczymy, że ze względu na rzetelność dziennikarską Redakcja zamieści naszą odpowiedź.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Konopnickiej w Suwałkach

zdjęcie -Wrota Podlasia

Top