Suwalskie ogólniaki zapraszają

Suwalskie ogólniaki zapraszają

W kwietniu rozpocznie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach. Przed suwalskimi nastolatkami pierwsza poważna decyzja w ich życiu. Właściwy wybór szkoły a potem studiów, to szansa na sukces zawodowy. A zatem wybór ten powinien być poprzedzony głęboką analizą i refleksją na temat własnych zainteresowań oraz posiadanych możliwości, które warto skonfrontować z ofertą edukacyjną suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

„DwuTygodnik Suwalski” przygotował krótki informator o ofercie suwalskich liceów, które dają szansę na kontynuację edukacji w szkołach wyższych.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 56 26; e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej wciąż bezkonkurencyjne!!!

I LO w Suwałkach to nowoczesna szkoła z tradycjami. Strategia edukacyjna szkoły to odkrywanie predyspozycji ucznia i wypracowanie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym, co pozwala naszym absolwentom zdobyć indeks najlepszych uczelni w kraju.

Jesteśmy szkołą skuteczną i mamy czym się chwalić!

– Uczniowie I LO zdają egzamin maturalny z wynikami wyższymi niż średnia krajowa i najwyższymi w Suwałkach.

– Prowadzimy systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi, którzy zostają laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Przyznano nam tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

– Nasi uczniowie i absolwenci są stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

– Współpracujemy z wyższymi uczelniami: Szkołą Główną Handlową, Akademią – Górniczą Hutniczą, Politechniką Białostocką.

– Osiągamy sukcesy w zawodach sportowych.

Nasze atuty:

– świetne warunki lokalowe,

– nowoczesny kompleks sportowy,

– pracownie komputerowe,

– Centrum Multimedialne,

– wymiana międzynarodowa z Bolzano (Włochy),

– stypendia i nagrody fundowane przez Absolwentów szkoły

– uczestniczymy w międzynarodowych projektach i programach, w obradach Parlamentu Europejskiego Młodych w Strasburgu.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2017/2018 (klasa oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym):

I A – matematyka, fizyka, j. angielski

I B – matematyka, fizyka, informatyka

I C – biologia, chemia, fizyka

I D – j. polski, historia, j. angielski

I E – matematyka, geografia, j. angielski

I F – geografia, historia, WOS, j. angielski

Dołącz do Najlepszych! Zapraszamy!

—————-

Zespół Szkół nr 2, ul. T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 27 23; e-mail: 2losuwalki@op.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach

– Największy wybór języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, łaciński);

– Świetne przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i matury;

– Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, artystycznych, dziennikarskich i sportowych,

Stałe koła zainteresowań:

– Chór żeński „Cantilena”

– Koło Miłośników Teatru „Antrakt”;

– Sekcja dziennikarska GTM, wydająca gazetę „Drugi Rulez” (ponad 100 wydań), prowadząca szkolne radio i stronę internetową oraz szkolną telewizję GTV;

– Przedmiotowe koła zainteresowań, m.in. polonistyczne, chemiczne, astronomiczne;

– Klub Historyczny „ZAZA”;

– Sekcja strzelecka, pływacka, sekcja piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, badmintona;

– Koło szachowe, koło plastyczne;

– Szkolne Koło „Caritas”;

– Klub kibiców „ULTRAS II LO”.

Planowane klasy na rok szkolny 2017/2018

I A – (biologiczno-chemiczna z łaciną medyczną)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka. Przedmiot dodatkowy: łacina medyczna. Języki obce: język angielski oraz język francuski lub język niemiecki

I B – (matematyczno-informatyczna)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski. Przedmioty dodatkowe: rysunek architektoniczny, multimedia i grafika komputerowa. Języki obce: język angielski oraz język francuski lub język niemiecki.

I C – (humanistyczna z multimediami)

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, łacina i kultura antyczna. Przedmiot dodatkowy: multimedia i grafika komputerowa. Języki obce: język angielski, język łaciński oraz język francuski lub język hiszpański.

I D – (matematyczno-geograficzna)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Języki obce: język angielski oraz język niemiecki lub język hiszpański.

I E – (matematyczno-chemiczna)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia lub język angielski. Przedmiot dodatkowy: język angielski w medycynie.

Języki obce: język angielski oraz język rosyjski lub język niemiecki.

DRUGIE JEST THE BEST

—————-

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 66 07; e-mail: sekretariat@zs1.suwalki.eu

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Nasza szkoła zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów stanowi źródło dumy, radości, jest także przedmiotem nieustającej pracy, doskonalenia się, podążania za duchem czasu.

Młodzież może skorzystać z możliwości kształcenia na następujących profilach: klasa matematyczna, biotechnologiczna (dwujęzyczna), medyczna, lingwistyczna (dwujęzyczna), humanistyczna, ekonomiczna. Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji proponujemy przystąpienie do kursów obejmujących podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów, kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+. Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w Wigierskim Parku Narodowym, w Laboratorium Symulacji Medycznych; na dodatkowych zajęciach poznają zastosowanie fizyki w medycynie. Nauka w klasie dwujęzycznej to także rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz możliwość studiowania na uczelniach wyższych na terenie Unii Europejskiej.

Placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć, innowacji pedagogicznych, realizuje ciekawe projekty przedmiotowe, międzynarodowe, a także projekty unijne z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim, Szkocją, Łotwą, Francją, współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydziałem Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Uczniowie realizują swoje pasje w wielu obszarach (naukowym, teatralnym, muzycznym, dziennikarskim, sportowym), uczestniczą w ciekawych przedsięwzięciach, sami organizują nowatorskie inicjatywy – nie zapominając przy tym o celu nadrzędnym – nauce.

—————-

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 38 65; e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

VI Liceum Ogólnokształcące

Przy ZSSS im. Jana Pawła II funkcjonuje VI Liceum Ogólnokształcące. Posiada ono dwa profile:

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos. Profil dedykowany jest uczniom ciekawym świata i kreatywnym. Oprócz języka angielskiego uczeń wybiera drugi język obcy – j. włoski bądź j. rosyjski. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach: filologia polska, socjologia, psychologia, historia, filozofia, kulturoznawstwo itp.

PROFIL SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, matematyka. Rozszerzony program z wymienionych przedmiotów pozwoli uczniom zdobyć gruntowną wiedzę, o wszystkim, co interesujące nie tylko w geograficznej ale i międzyludzkiej przestrzeni. Oprócz języka angielskiego uczeń wybiera drugi język obcy – j. włoski bądź j. rosyjski. Kierunki studiów, do których przygotowuje ten profil to m.in.: administracja publiczna i samorządowa, geografia, politologia, polityka społeczna, socjologia itp.

—————-

VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, telefon: 87 562 83 83; e-mail: sekretariat.7lo.pwsz.suwalki.pl

VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

Drogi Gimnazjalisto!

„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć”. To dewiza towarzysząca profesjonalnej kadrze w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach. Zapytasz, dlaczego? Przekazywanie wiedzy w dzisiejszym ciągle zmieniającym się świecie już nie wystarcza. Przyszedł czas na zmiany. To my pokażemy Ci drogę do świata nowoczesnych technologii i kreatywności. Rozpalimy ogień z iskier tlących się w Tobie zainteresowań. Wysłuchamy Twoich pomysłów i pomożemy je zrealizować. Dzięki atrakcyjnej ofercie klas dwujęzycznych i polskojęzycznych będziesz miał szansę poznać fascynujący świat nauki i zbadać procesy zachodzą wokół Ciebie. Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych umiejętności. Pozwala na budowanie międzykulturowych relacji i staje się przepustką do nowego świata. Podróż na drugi koniec kontynentu jest często krótsza niż codzienna droga do szkoły. VII LO to świetna inwestycja w Twoją przyszłość. Będziesz uczyć się mówić, myśleć i działać po angielsku. Dzięki lekcjom prowadzonym w tym języku z łatwością opanujesz język specjalistyczny, a angielski stanie się narzędziem w zdobywaniu wiedzy. Rozwiniesz skrzydła, wyjedziesz na wymianę międzynarodową, obóz językowy albo przystąpisz do egzaminów na poziomie CAE, CPE. Język jest fundamentem każdej kultury, każdego społeczeństwa, a więc spojrzysz szerzej na otaczający Cię świat. Nabędziesz umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia, dzięki czemu zdasz maturę i dostaniesz się na swoje wymarzone studia w Polsce lub za granicą. Poszerzysz zakres swojej wiedzy z historii sztuki, malarstwa czy teatru. Słuchaj, pytaj, dyskutuj, podejmuj wyzwania razem z VII LO. Wybierz się z nami w podróż edukacyjną, dzięki której zdobędziesz wiedzę i nauczysz się otwartości wobec świata i ludzi.

—————-

Liceum Ogólnokształcące mundurowe w Suwałkach pod patronatem AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ, ul. T. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 37 87; e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Liceum Ogólnokształcące mundurowe

Jedyne w regionie Liceum Ogólnokształcące mundurowe pod patronatem AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ oferujące swoim uczniom, poza programem zajęć ogólnokształcących, szkolenia specjalistyczne z zakresu służb mundurowych.

Decydując się na naukę w naszym liceum, możesz liczyć na podniesienie swojej sprawności fizycznej, umożliwiającej wykonywanie zadań służbowych.

Poznasz pracę wszystkich służb mundurowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

– język angielski, matematyka i geografia

ZASADY REKRUTACJI:

– zachowanie: minimum poprawne

– zgodne z rozporządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie do szkoły

– świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego

W ramach podpisanych porozumień o współpracy, uczniowie biorą udział w wyjazdach specjalistycznych do:

– Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach

– Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

– Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

– Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSPoż. w Suwałkach

– Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

– Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

– Placówki Straży Granicznej w Augustowie

– Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak

– 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach

– 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie

– Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

– Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Top