Suwalskie bulwary

Suwalskie bulwary

Od kilku tygodni praca wre po obu stronach Czarnej Hańczy pomiędzy ulicą Bakałarzewską a 24 Sierpnia. W niedalekiej przyszłości na suwalskich bulwarach będzie można piknikować. Pojawią się grille i tereny rekreacyjne. Będzie tu miejsce do rodzinnego wypoczynku. Miasto „odwraca się twarzą” w stronę rzeki.

Ścieżki piesze i rowerowe, parkingi, nowe trawniki i łąki kwiatowe, energooszczędne oświetlenie oraz budowa nabrzeży rekreacyjnych a także utworzenie galerii artystycznej w budynku po byłej łaźni – tak właśnie mają prezentować się suwalskie bulwary. Brzegi rzeki zostanie uregulowane, z umocnieniem podstawy skarp (od mostu na
ul. Bakałarzewskiej do mostu na ul. Kościuszki). Powstanie też nabrzeże rekreacyjne i slip dla kajaków. Trwa budowa przepławki dla ryb. Jaz zostanie wyremontowany, a z kładki będą mogli korzystać piesi i rowerzyści.

Rekreacja i wypoczynek

Zaprojektowane zostały wiaty grillowe i altany ze stołami. Pojawią się ławki oraz przestrzenny plac zabaw dla małych dzieci. Będą stoliki do gier w szachy. Zainstalowane zostaną też punkty podłączenia komputerów. W pobliżu I LO ma powstać boisko, a obok mostu na ul. 24 Sierpnia i projektowanej ścieżki rowerowej zlokalizowana została siłownia na powietrzu, z dziesięcioma stanowiskami do ćwiczeń. Ale ciągle są to tylko plany. Dalsza realizacja inwestycji zależna jest od możliwości budżetu miejskiego w kolejnych latach. Całość budowy nowego centrum rekreacji została wyceniona na 25 mln zł.
– Zabiegamy o pozyskanie środków na ten cel. W budowie suwalskich bulwarów pomóc może Unia Europejska. Z 13 milionów złotych, jakie potrzebne są na realizowane obecnie prace, aż 6 mln nasze miasto pozyskało z UE. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na zaadaptowanie budynku historycznej łaźni na obiekt użyteczności publicznej – zapowiedział Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

Twarzą do Czarnej Hańczy

Wykonana już została nowa droga łącząca ulice Kościuszki i Mickiewicza, która przebiega wzdłuż siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej i Muzeum Marii Konopnickiej. Od roku nosi ona nazwę ul. Andrzeja Wajdy. Wzdłuż tej drogi ułożonej z kostki kamiennej i polbruku  powstały parkingi wraz oświetleniem oraz fragment ścieżki rowerowej. Trwa już adaptacja i przebudowa zdewastowanego budynku dawnej łaźni miejskiej. Powstanie w nim galeria sztuki współczesnej, pomieszczenia na potrzeby usług kultury i sportu oraz mini-restauracja. Będzie tam wypożyczalnia sprzętu turystyczno-rekreacyjnego i toalety czyli niezbędne zaplecze dla bulwarów.

Czysta woda

Rozpoczęły się również nowe prace. Trwa regulacja rzeki i porządkowanie koryta wraz z jego pogłębieniem. Decyzja o konieczności czyszczenia Czarnej Hańczy zapadła jeszcze w 2017 r., już po tym, gdy wprowadzono zakaz kąpieli w Zalewie Arkadia. Szczegółowe badania wody w zalewie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Okazało się wtedy, że nie trzeba spuszczać wody i gruntownie czyścić dna tego akwenu. Ustalono, że to nie ptasie odchody i zanęcanie ryb przez wędkarzy było przyczyną rozwoju sinic. Związki fosforu i azotu, które w nim powstały w 96% są przynoszone przez rzekę wpływającą do tego zbiornika. Trzeba oczyścić Czarną Hańczę na tym odcinku, z którego jest pobierana woda do zalewu.
Wyłoniona w przetargu firma w tym roku odmuli dno rzeki oraz uporządkuje jej brzegi. Wokół rzeki powstanie ciekawa infrastruktura rekreacyjna. Później będzie czyszczony odcinek Czarnej Hańczy, znajdujący się przed jazem spiętrzającym wodę do zalewu. Czyste koryto rzeki poprawi jakość wody w Zalewie Arkadia oraz ułatwi przepływ kajaków.

Kiedy na pikniki nad rzeką?

Część z tych robót jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych w otoczeniu rzeki i w sąsiedztwie budynku miejskiej łaźni, które zostały zapoczątkowane przed dwoma laty. Ścieżki spacerowe i rowerowe są budowane w dosyć trudnym terenie, który w większości składa się z gruntów nienośnych i torfowych. Wymaga to wzmacniania, poprzez wymianę gruntu bagiennego na żwirowo-piaskowy oraz zainstalowania specjalnej siatki wzmacniającej. Prace ziemne wokół rzeki mają zakończyć się w październiku tego roku, natomiast całość robót trwających obecnie przy bulwarach w maju 2020 r. Kolejne etapy będą realizowane w latach 2020-2022.

 

Top