Suwalska Karta Mieszkańca

Suwalska Karta Mieszkańca

Nabrały tempa prace nad Suwalską Kartą Mieszkańca. To dokument, który będzie uprawniał mieszkańców miasta do wielu ulg i zniżek. Specjalny zespół przygotował właśnie projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z nim, podstawowym warunkiem otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i zadeklarowanie w swoim zeznaniu miejsca zamieszkania w Suwałkach.

Karta będzie wydawana w czterech wersjach. W zależności od grupy społecznej katalog ulg będzie się różnił. W projekcie uchwały są już zapisane wysokości zniżek na przejazdy komunikacji miejskiej czy wstęp do obiektów sportowych i na zakup biletów do instytucji kultury, a także dostęp do darmowych przedszkoli.

Wersje Suwalskiej Karty Mieszkańca:

 zwykła

 rodzina wielodzietna

 osoba niepełnosprawna

 senior

Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Suwalskiej Karty Mieszkańca. Katalog ulg i zniżek w ramach dokumentu zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem um.suwalki.pl, tak aby wszyscy zainteresowani mogli się z nim zapoznać.

– W marcu projekt uchwały w tej sprawie będę chciał przedstawić Radzie Miejskiej i to od radnych będzie należała ostateczna decyzja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chcemy aby Suwalska Karta Mieszkańca weszła w obieg od 1 lipca tego roku – zapowiada Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Program „Suwalska Karta Mieszkańca” powinna poprawić warunki życia suwalczan. Jednym z celów tego programu jest też zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji proponowanych przez zarządzane przez miasto jednostki organizacyjne i instytucje. Ale to nie wszystko. Poprzez „Kartę” miasto chce też wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, poszerzać ofertę możliwości spędzania wolnego czasu w Suwałkach czy promować korzystanie ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych.

Wprowadzenie Suwalskiej Karty Mieszkańca spowoduje zakończenie realizacji programów „Suwalska Rodzina PLUS” i „Aktywny Senior”.

Wydział Spraw Społecznych UM w Suwałkach informuje, że od 5 do 20 marca Prezydent Miasta Suwałk przeprowadzi konsultacje społeczne projektu Suwalskiej Karty Mieszkańca, czyli programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk.

Opinie i sugestie  będzie można zgłaszać pisemnie i elektronicznie. Od 5 do 20 marca projekt programu wraz z formularzem będzie wyłożony  w portierni Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 1 oraz zamieszczony pod adresem www.bip.um.suwalki.pl, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl oraz www.konsultacje.suwalki.eu

 

Więcej informacji na stronie: www.um.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

Top