Suwalska Karta Mieszkańca

Suwalska Karta Mieszkańca

Już są przyjmowane wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca. Wnioski można składać w 5 punktach:
– aquapark, ul. Papieża Jana Pawła II 7 (pon.-pt. 9-17)
– Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 (pon.-pt. 9-17)
– hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 (pon.-pt. 9-17)
– Urząd Miejski przy Straży Miejskiej, ul. Noniewicza 71A (pon.-pt.
9 -17 oraz sob. 10-14)
– Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Noniewicza 71A (pon. 8-16, wt.-pt. 7.30-15.30).
Suwalska Karta Mieszkańca ma cztery wersje:
– Karta zwykła – kolor biały
– Karta rodziny wielodzietnej – kolor zielony
– Karta osoby niepełnosprawnej – kolor niebieski
– Karta seniora – kolor żółty.
Kto może otrzymać Suwalską Kartę Mieszkańca?
Suwalską Kartę Mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec Suwałk, który:
a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji US, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego są Suwałki,
b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
c) jest osobą bezrobotną,
d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania są Suwałki:
a) niepracujący współmałżonek,
b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,
c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.
Suwalska Karta Mieszkańca skierowana jest też do dzieci przebywających w suwalskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych z terenu Suwałk.
Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:
Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych suwalskich obiektów sportowych, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Karty będzie również uprawniało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez suwalski samorząd. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana. Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą przystąpić partnerzy, czyli firmy i przedsiębiorcy. Partnerzy będą zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.
Tabela zniżek na stronie: www.um.suwalki.pl
– Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, który ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Suwałk. Jest on również zachętą do częstszego korzystania z infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej proponowanej przez miasto czy komunikacji miejskiej – mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Ulgi w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca będą przysługiwały od 1 września 2018 r.

Top