Będzie dłuższa droga do Suwałk

Będzie dłuższa droga do Suwałk

To już pewne.  Po niedawnej decyzji Ministra Infrastuktury drogi ekspresowe Via Baltica i Via Carpatia połączą się poprzez łącznik S16 na linii Ełk – Knyszyn, a nie poprzez remont i rozbudowę do standardu S drogi z Augustowa do Białegostoku jak wnioskowali o to samorządowcy z naszego regionu oraz sami przedsiębiorcy. To zła wiadomość dla Suwałk ponieważ podróż do stolicy naszego regionu będzie dłuższa i niestety droższa.

W tym tygodniu Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji sześć zadań polegających na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygotowawczych dla odcinków dróg ekspresowych: S16, S17, S19 (Via Carpatia), S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina, S12 Piaski – Dorohusk oraz obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.

W przypadku drogi S16 Ełk – Knyszyn zadanie obejmuje:

  • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 67 km, przekroju 2×2 i nośności 115 kN/oś,
  • budowę węzłów drogowych, dróg dla obsługi przyległego terenu, obiektów  inżynierskich,
  • wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska,
  • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

– O ponowne przemyślenie co do realizacji tej inwestycji w takim wariancie prosiliśmy wielokrotnie przedstawicieli Rządu i naszych Parlamentarzystów. Były stanowiska Sejmiku naszego województwa, Miast Suwałki i Augustów. Spotkania z przedsiębiorcami, którzy jednym głosem mówili, że to zła decyzja – przypomina Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk –  Niestety fakt jest taki, że nie słucha się osób mieszkających w tym regionie, a decyzje podejmuje się z perspektywy biurka w Warszawie. Najsmutniejsze jest to, że naszych apeli nie słuchają przedstawiciele Rządu od nas z Suwałk. Wielokrotnie w tej sprawie pisałem do Ministra Jarosława Zielińskiego. Niestety te i inne moje pisma skierowane do niego pozostają bez odpowiedzi – dodaje Prezydent Suwałk.

Zdaniem samorządowców z ziemi suwalskiej i augustowskiej budowa drogi łączącej szlaki Via Baltica i Via Carpatia poprzez trasę S16 na linii Ełk – Knyszyn jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych, społecznych, a przede wszystkim środowiskowych.

– Ta droga będzie o 30 km dłuższa. To oznacza dłuższy czas przejazdu, dłuższy czas pracy kierowców, większą liczbę spalonego paliwa, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim zniszczenie cennych krajobrazów Biebrzańskiego Parku Narodowego przez którego serce ma biec ta droga – ocenia Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury – program inwestycji dotyczy procesu przygotowawczego. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz koncepcji programowej.

Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2019–2023.

Top