Suwalczanie oddadzą hołd ofiarom sowieckiej agresji

Suwalczanie oddadzą hołd ofiarom sowieckiej agresji

17 września 1939 r., łamiąc polsko – sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczpospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. W 78 rocznicę tych tragicznych wydarzeń – w Dniu Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej i Światowego Dnia Sybiraka – Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach zapraszają do oddania hołdu ofiarom agresji sowieckiej i Golgoty Wschodu.

Rocznicowe uroczystości w Suwałkach zacznie w niedzielę (17.09) o godz. 10.30 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, kombatantów, harcerzy, młodzieży, delegacji i mieszkańców Suwałk. Po nabożeństwie zebrani przejdą pod Pomnik Żołnierzy Września 1939 r. W programie uroczystości zaplanowano m.in.: wystąpienia zaproszonych gości i złożenie kwiatów.

Przed godz. 13.00 delegacje złożą też kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Upamiętnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych jest kluczowym zadaniem w ramach krzewienia kultury patriotycznej i rozwijania świadomości historycznej. Dlatego też Prezydent Suwałk i Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach gorąco zapraszają do udziału w uroczystościach wszystkich Mieszkańców Suwałk, Przedstawicieli służb mundurowych, Przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń oraz suwalskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Program

17 września 2017 r. (niedziela)

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

10.30 – msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, kombatantów, harcerzy, młodzieży, delegacji i mieszkańców Suwałk

Pomnik Żołnierzy Września 1939 r., ul. Wojska Polskiego

12.00 – rozpoczęcie uroczystości (sygnał syren alarmowych)

12.05 – wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk i przybyłych gości

12.30 – złożenie kwiatów

12.50 – przejazd na cmentarz parafialny, ul. Bakałarzewska

13.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraków

 

 

Top