Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

Funkcjonowanie dzieci i młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni jest od lat faktem; uczniowie korzystają z poczty elektronicznej, facebooka, wiedzę czerpią w dużym stopniu z Internetu, są aktywni na portalach społecznościowych. Internet to jednak nie tylko korzyści, ale także duże zagrożenia. Okazuje się, że ponad połowa uczniów spotyka się z cyberperzemocą; tak jest w Polsce i potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Tu aż 60 proc. uczniów przyznaje, ze spotkało się z różnego rodzaju przemocą w Internecie.

Projekt przygotowany przez nauczycielki ZST – Anetę Kuczyńską i Katarzynę Bacewicz (na zdjęciu) pt. „Cyberprzemoc – miej się na baczności”  miał na celu przeciwdziałać temu zjawisku. W ZST przeprowadzono m.in. szkolenia, prelekcje, konkursy (plastyczny i literacki), rozpoczęto współpracę z policją, SODN. I są tego efekty; zarówno wśród uczniów, ale także nauczycieli i rodziców zdecydowanie wzrosła wiedza o tym, czym jest cyberprzemoc i – co najważniejsze – jak się przed nią bronić.

Top