Ślady Piłsudskich

Ślady Piłsudskich

„Śladami Aleksandry i Józefa Piłsudskich” – na sesję popularno-naukową pod takim tytułem zaprasza 17 czerwca do Muzeum Okręgowego w Suwałkach (ul. Kościuszki 81) Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. Początek godz. 15.

Aleksandra Piłsudska znana jest przede wszystkim jako żona Marszałka. Tymczasem była zaangażowaną w działalność niepodległościową bojowniczką i społecznicą.

Urodziła się i wykształciła w Suwałkach. Jako uczennica gimnazjum wraz z koleżankami potajemnie uczyła robotnicze i chłopskie dzieci czytać i pisać po polsku. Lata pobytu w rodzinnym mieście ukształtowały jej osobowość i zadecydowały o przyszłości. W Warszawie, dokąd wyjechała na studia, założyła Żeńskie Koło PPS, przystąpiła do Organizacji Spiskowo-Bojowej, której zadaniem było przeprowadzanie akcji zbrojnych mających m.in. na celu zdobywanie środków na potrzeby działalności niepodległościowej. Brała udział w jednej z najgłośniejszych z nich – napadzie na pociąg w Bezledach, w trakcie którego zdobyto 200 tys. rubli. Po wybuchu I wojny światowej współtworzyła kobiecy oddział Wywiadowczo-Kurierski I Brygady Legionów, w którym objęła funkcję komendantki służby kurierskiej. W 1915 roku wstąpiła do POW, którą rok wcześniej, w celu podjęcia konspiracyjnej walki na terenie zaboru rosyjskiego, powołał Józef Piłsudski.

Józef Piłsudskich odwiedził Suwałki dwukrotnie, we wrześniu 1919 roku i w roku 21. Jego przyjazdy były dla mieszkańców wielkim świętem.

Poznali się w maju 1906 roku. Zalegalizowali swój związek po 14 latach, po śmierci pierwszej żony Piłsudskiego Marii. Mieli już wtedy ze sobą dwie córki. Wtedy też razem zamieszkali w Sulejówku, najpierw w skromnym drewnianym domu, potem w dworku stanowiącym dar żołnierzy Marszałka. W okresie międzywojennym Aleksandra oddała się działalności społecznej i dobroczynnej. W 1935 roku w uznaniu jej pracy władze Suwałk nadały jej tytuł Honorowego Obywatela miasta, została też patronką nowej szkoły powszechnej (dziś Szkoła Podstawowa nr 2).

Gdzie szukać ich śladów w naszym mieście i na Suwalszczyźnie, gdzie bywali Aleksandra i Józef Piłsudscy? Więcej opowiedzą o tym podczas otwartej sesji Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Sesja zostanie zorganizowana dzięki pomocy Miasta Suwałki w ramach priorytetu: „Wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze”.

Top