Śladami Herberta

Śladami Herberta

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Śladami Zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie”.

„Przyjeżdżałem do tej części Polski chętnie – trwała tu wciąż atmosfera sprzed wojny, zachował się w tych miejscach przedwojenny duch” – Zbigniew Herbert

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem do 15 września 2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki.

Ocena prac konkursowych odbędzie się do 20 września.

Uwaga!

Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach prosimy o dodanie formuły „wyrażam zgodę na jednorazowe przetwarzanie danych przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – imienia i nazwiska autora, adresu kontaktowego(mail) i telefonu wyłącznie dla potrzeb organizacji i promocji przedsięwzięcia pt. „Śladami Zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie” realizowanego w projekcie „Epizod w bibliotece”.

Regulamin konkursu.

Top