Segregacja po nowemu

Segregacja po nowemu

W Suwałkach w nowym roku pojawiły się pojemniki na odpady w kolorze brązowym. Wcześniej takich pojemników nie było.

O tym rozmawiamy z Jerzym Gałązką, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej suwalskiego ratusza.

 

Skąd zmiany w segregacji?

Przyczyną jest nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w którym określono szczegółowo wykaz odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania.

W Suwałkach selektywny odbiór odpadów komunalnych nie jest nowością. Już od kilku lat w mieście widać pojemniki w różnych kolorach do których zbierane są odpady komunalne:

– czarny pojemnik na tzw. zmieszane odpady komunalne,

– niebieski z przeznaczeniem na papier, tekturę,

– zielony na szkło,

– żółty na metale i tworzywa sztuczne.

Nowością są pojemniki brązowe na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Czy to oznacza kolejną „rewolucję śmieciową” w Suwałkach

Nie. Dzięki wcześniejszemu sposobowi odbioru odpadów komunalnych z podziałem na wymienione frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w Suwałkach doszedł jeden pojemnik koloru brązowego. Powoduje on oczywiście trochę zamieszania w odbiorze od mieszkańców i sposobie zagospodarowania przez Przedsiębiorstwo gospodarki Odpadami w Suwałkach. Ale nie jest to rewolucja.

Jakie korzyści płyną z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka opadów komunalnych to przede wszystkim czystsze środowisko na czym wszystkim powinno bardzo zależeć. Ale efektem powinno być również obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów co przekłada się na wydatki z portfela każdego mieszkańca Suwałk.

Top