Rozlicz się w Suwałkach

Rozlicz się w Suwałkach

Do rozliczania PIT-ów w Suwałkach zachęca Urząd Miasta. Płacąc podatki w Suwałkach mieszkańcy współfinansują transport i komunikację miejską, przyczyniają się do jakości oświaty, ochrony dziedzictwa kulturowego i oferty sportowej w mieście. Na prawie cztery miesiące przed ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej (termin upływa 30 kwietnia 2018 r.), Miasto Suwałki zachęca do rozliczania podatków w miejscowym urzędzie skarbowym.

Aby podatek trafił do suwalskiego samorządu wystarczy zameldować się w Suwałkach lub zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie skarbowym, wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne ZAP- 3 i przesyłając je na adres Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

– To się opłaci. Już od stycznia tego roku rodzice, którzy rozliczają się w Suwałkach mogą za darmo korzystać z miejskich przedszkoli – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – I to nie wszystko. Chcemy aby od lipca w mieście zaczęła funkcjonować Suwalska Karta Mieszkańca. Będzie to dokument uprawniający suwalczan, rozliczających się w mieście do szeregu zniżek zarówno przy korzystaniu z usług komercyjnych, jak i tańszych biletów na ofertę kulturalną czy sportową przygotowaną przez miejscowe placówki – dodał Prezydent.

W planach jest aby Suwalska Karta Mieszkańca miała cztery odsłony, mianowicie: Kartę Mieszkańca, Kartę Seniora, Kartę Osoby Niepełnosprawnej i Kartę Rodziny Wielodzietnej.

Nad programem przygotowania Karty, pracuje specjalny zespół. Planowane są rozmowy z właścicielami sklepów i z lokalnymi przedsiębiorcami, tak aby oferta w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca była jak najatrakcyjniejsza i kompleksowa.

Do otrzymania karty uprawniony będzie każdy pełnoletni mieszkaniec Suwałk, który rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, niepracujący współmałżonek, dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujące naukę lub studia do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

Ostateczna decyzja w sprawie karty będzie należała do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

Top