Rowerem przez Suwałki

Rowerem przez Suwałki

W Suwałkach jest blisko 55 km dróg rowerowych oraz ponad 36 km ciągów pieszo-rowerowych. Łącznie daje to ponad 90 km tras, a do końca bieżącego roku może przybyć ich jeszcze kolejnych 8 kilometrów.

Wszystko to tworzy powiązaną sieć komunikacyjną dla cyklistów, pozwalającą skutecznie i bezpiecznie dotrzeć niemal do każdej części Suwałk. Jednym z priorytetów jest skomunikowanie Osiedla Północ ze strefą ekonomiczną, co będzie znacznym ułatwieniem dla pracujących tam osób. W porównaniu do innych miast, Suwałki wypadają całkiem nieźle. W czterokrotnie większym Białymstoku wybudowanych jest tylko o ok. 50 km więcej ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych niż w Suwałkach, a w Olsztynie długość szlaków rowerowych jest tylko o 10 km większa niż w Suwałkach.

Stojaki dla rowerów
Rowerzyści zgłosili ostatnio propozycję zainstalowania w określonych miejscach miasta podpórek dla rowerzystów, które pozwalałyby zatrzymać się przed przejazdem przez skrzyżowanie. Takie rozwiązanie, zdaniem rozmówców w znaczący sposób poprawiłoby komfort użytkowania ścieżek rowerowych, ale także zwiększyłoby bezpieczeństwo rowerzystów.
– Wzorem innych miast rozważany jest montaż stojaków ułatwiających oczekiwanie na sygnał zielony przed przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Sprawa wymaga jednak rozpoznania i konsultacji. Być może zasadnym byłaby próbna instalacja kilku takich urządzeń w ramach testu. Zwracam jednak uwagę na skalę wydatków z tym związanych – powiedział Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Oficer rowerowy
Od 4 lat funkcjonuje w mieście stanowisko oficera rowerowego, którego zadaniem jest dbanie o infrastrukturę rowerową, usprawnianie ruchu i bezpieczeństwa jednośladów w przestrzeni miejskiej oraz wskazywanie kierunków zmian m.in. poprzez udział w pracach projektowych inwestycji drogowych. Uwagi, pomysły i propozycje w sprawie poprawy infrastruktury rowerowej można zgłaszać oficerowi rowerowemu na adres e-mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ w Suwałkach 87 563-17-68. Zainteresowane osoby mogą spotkać się z oficerem rowerowym także osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9-13,
w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 84, pok. 14.

mapa rowerowa

Top