Reforma oświaty po suwalsku

Reforma oświaty po suwalsku

Suwałki uniknęły chaosu związanego z wdrożeniem reformy oświaty. Obyło się bez większych problemów: likwidacji szkół, masowych zwolnień nauczycieli.

O tym jak udało się tego dokonać odpowiada Ewa Sidorek zastępca prezydenta Suwałk, odpowiedzialna za sprawy oświaty w naszym mieście.

 

– Samorząd, już na etapie zapowiedzi reformy – od września 2016 roku – przeprowadził dogłębne analizy, również demograficzne, dotyczące kolejnych lat szkolnych. To pozwoliło na dobre przygotowanie się do zmian wynikających z nowych przepisów. Po zapowiedziach rządu dotyczących planów przeprowadzenia reformy oświaty, w listopadzie 2016 r., prezydent Suwałk powołał Zespół do spraw reformy, którego zadaniem było wypracowanie najlepszych dla suwalskich szkół, dzieci i nauczycieli rozwiązań. Propozycje gremium były konsultowane zarówno z suwalskimi radnymi, dyrektorami szkół jak i rodzicami. Na podstawie analizy dokonanej przez Zespół, prezydent podjął decyzję, że w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie zmian w obwodach szkół. Ta kwestia będzie podlegała analizie w kolejnych latach.

W ogólnopolskich mediach mówi się o dużej liczbie zwalnianych nauczycieli w gimnazjach, zwłaszcza młodych, jak wygląda to
w Suwałkach?

– Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko by pomóc suwalskim nauczycielom, szczególnie tym, których zatrudnienie było zagrożone. Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta.

Aby uniknąć zwolnień nauczycieli w styczniu 2017 r. została podjęta uchwała w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 2. Dzięki temu połączeniu, dobrej polityce kadrowej oraz z uwagi na fakt, że Miasto Suwałki nie prowadzi samodzielnych gimnazjów, z zapowiadanych 20 zwolnień lub ograniczeń etatów nauczycieli, udało się zredukować tę liczbę do 9 osób, którym nie zostało zapewnione zatrudnienie. 38 nauczycieli otrzymało ograniczenia wymiaru zatrudnienia (z zapowiadanych 87). Poza tym dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu oraz pierwszemu od ponad kilkunastu lat dodatniemu saldu migracji w Suwałkach, utworzone zostały dodatkowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i oddziały klas pierwszych, a nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie stracili pracy (wg danych zagrożonych było 20 nauczycieli). 14 nauczycieli i 39 pracowników administracji i obsługi skorzystało z uprawnień emerytalnych.

Kolejne zmiany dotyczą gimnazjów. W placówkach prowadzonych przez miasto Suwałki szkoły tego szczebla funkcjonują w zespołach, więc uczniowie klas siódmych, a potem ósmych będą uczyć się w salach zajmowanych przez gimnazjalistów. W przypadku dwóch samodzielnych szkół podstawowych miasto podjęło decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 4 i przeprowadzeniu remontu oraz dostosowaniu nowych pomieszczeń na potrzeby np. pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 6. Łączny szacunkowy koszt zakupu  wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych, wykonania remontów pracowni, sal lekcyjnych, łazienek, doposażenia kuchni i stołówkę wszystkich szkołach to kwota ok. 2.200.000 złotych.

***

Dyrektor SP nr 6, Marek Zborowski-Weychman z dumą prezentuje nową pracownie chemiczną. – Do szczęścia brakuje nam tylko zamówionych odczynników chemicznych – dodaje.

Więcej jest też oddziałów przedszkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowały 73 oddziały w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich 1760 dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 będzie funkcjonowało 78 oddziałów w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczało 1859 dzieci. Łącznie będzie funkcjonowało o 5 oddziałów więcej (99 dzieci więcej). Na prośbę rodziców zmienione zostały zasady organizowania pracy przedszkoli w wakacje. Każde przedszkole będzie czynne jeden miesiąc w czasie wakacji.

Rok szkolny 2017/2018 rozpocznie też 1187 nauczycieli (8 mniej) i 521 pracowników administracji i obsługi (8 więcej). Z uwagi na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w szkołach zostały zatrudnione dodatkowo pomoce nauczyciela oraz zwiększono zatrudnienie specjalistów do prowadzenia m.in. zajęć logopedycznych czy korekcyjno-kompensacyjnych.

Uczniowie jakich klas i szkół będą uczyli się według nowej podstawy programowej?

Nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. oraz nowe ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w roku szkolnym 2017/2018 będą obowiązywały w:

  1. a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
  2. b) branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
  3. c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
  4. d) semestrach I szkoły policealnej.

Już od 1 września 2017 r. do planów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej będą stopniowo włączane nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka, drugi język obcy nowożytny oraz doradztwo zawodowe – od klasy VII, edukacja dla bezpieczeństwa – w klasie VIII. Przyroda będzie wyłącznie w klasach IV. Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii (od klasy IV) i z wiedzy o społeczeństwie (w klasie VIII).

W roku szkolnym 2017/2018 w Suwałkach będzie realizowanych wiele projektów z udziałem środków pozabudżetowych na łączną kwotę ponad 43 milionów zł. Szkoły realizują projekty z programu Erasmus +, które opiewają na ponad 1.600.000 zł.

***

Warto dodać, że rok szkolny 2017/2018 rozpocznie w Suwałkach w poniedziałek – 4 września łącznie 11442 uczniów – o 28 uczniów więcej niż w ubiegłym roku. W klasach pierwszych szkół podstawowych naukę zacznie 664 uczniów (w poprzednim roku szkolnym 353).

Top