Rail Baltica

Rail Baltica

O budowie trasy kolejowej Rail Baltica w suwalskim ratuszu przedstawiciele Instytutu Innowacyjności Polska dyskutowali z przedsiębiorcami i samorządowcami. Celem spotkania było poznanie potrzeb lokalnego biznesu w perspektywie budowy szybkiej kolei. Henryk Owsiejew, prezes firmy Malow zapytał, czy przy okazji budowy Rail Baltica przewidziana jest budowa terminalu kontenerowego. Jakub Siwiński z Komisji Europejskiej zachęcał zgromadzonych do sięgnięcia po środki przewidziane w ramach programów krajowych i regionalnych na budowę terminali związanych z obsługą transportu multimodalnego.

Kiedy w dwie godziny do Warszawy?

Główny problem to pieniądze na budowę Rail Baltici i terminy jej realizacji. Na trasie Warszawa – Sadowne jej budowa praktycznie już zakończyła się. Obecnie trwają prace na odcinku Sadowne – Czyżew, a w tym roku rozpoczną się na trasie do Białegostoku. Zakończenie prac na trasie Białystok – Warszawa planowane jest do 2021 r. Natomiast pod koniec ubiegłego roku PKP PLK podpisały umowę na dokumentację dla prac na linii z Białegostoku do Ełku. Najmniej zaawansowane działania są na odcinku z Ełku przez Suwałki do granicy z Litwą. Z ostatnich informacji wynika, że tu linia miałaby powstać do 2025 r. A tutaj jest najbardziej potrzebna, bo na lutowym spotkaniu w Białymstoku J. Siwiński podał, że w 2015 r. odcinkiem drogi krajowej nr 8 Suwałki-granica z Litwą przejeżdżało 8,5 tys. samochodów na dobę, z czego dwie trzecie to ciężarówki. To jedno z największych natężeń ruchu tranzytowego w naszym kraju.

Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa z Berlina, przez Warszawę, do Helsinek. W Polsce jej modernizacja obejmuje 341 km, od Warszawy przez Białystok-Ełk-Suwałki do granicy z Litwą. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h. Rail Baltica stanowi jeden z sześciu priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T).

Warto dodać, że przy okazji budowy trasy Rail Balitca władze Suwałk chcą uporządkować infrastrukturę kolejową w mieście i przenieść stację towarową w inne miejsce niż centrum. Mogłaby się ona mieścić na terenie obecnej stacji Papiernia, na południu Suwałk.

Top