PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana siecią wodociągową do odbiorców odpowiada jakości wody do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.13.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz.1989),

Wg badań wykonanych przez:

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Suwałkach, dostarczana woda zawiera następujące składniki:

Badania fizykochemiczne wody z dnia, 02.12. 2015 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna
wartość (lub kryterium) określone
w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 13.11.2015 r.
(Dz. U. 2015, poz.1989)
Hydrofornia – stacja pomp
ul. Sikorskiego 14
1 Mętność NTU mniej niż 0,50 1
2 Barwa (N) mg/l Pt mniej niż 5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
3 Zapach (N) brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
4 Stężenie jonów wodoru  pH 7,6 6,5-9,5
5 Przewodność elektryczna właściwa  w 25 oC µS/cm 542 2500
6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
7 Smak (N) brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)

Badania bakteriologiczne wody z dnia, 02.12. 2015 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna
wartość (lub kryterium) określone
w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 13.11.2015 r.
(Dz. U. 2015, poz.1989)
 
Hydrofornia- stacja pomp
ul. Sikorskiego 14
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0

1)  –  Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną  charakterystyką wody  i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian może być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.

– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)

398/2015

Top