Prezydent Suwałk o budżecie na 2018 rok

Prezydent Suwałk o budżecie na 2018 rok

 

Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy – to trzy główne hasła jakimi mogę opisać projekt Budżetu Miasta na 2018 rok. Budżet przekraczający 0,5 mld zł, znaczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, a także rekordowe nakłady na inwestycje sięgające ponad 140 mln zł – to tylko kilka z propozycji przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Miasta Suwałki, który zostanie przedłoży radnym Rady Miejskiej już w najbliższą środę.

Dochody naszego miasta w przyszłym roku wyniosą 452.178.332 złotych. Wydatki to 503.735.863 zł. Na inwestycje przeznaczymy aż 142.388.989 zł. Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami, to 51.557.531 zł. Pokryty on zostanie z kredytu, wolnych środków i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

To budżet rekordowy w historii Suwałk, w którym olbrzymi nacisk położyliśmy na ludzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budżetu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich.

To przede wszystkim wcześniej wspomniane podwyżki wynagrodzeń:

 • 3.967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pracowników samorządowych (wzrost funduszu płac o 6,88%),
 • 12% – wzrost wynagrodzeń najniżej zarabiającym (poniżej 2.500 zł brutto),
 • 2.550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia 2018 r.
 • 2.225.391 zł – środki na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze,

Ponadto postanowiliśmy znieść odpłatność za pobyt dzieci – będących mieszkańcami Suwałk – w miejskich przedszkolach. Podatki i opłaty lokalne zostaną na niezmienionym poziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 roku, podatek od środków transportowych – od 2013 roku, opłata za odpady komunalne – od II kwartału 2014 roku).

Nie planujemy wzrostu opłat za energię cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komunikację miejską.

Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych sięgną 5.261.522 zł. Utrzymane będą też dotacje z budżetu miasta na ochronę zabytków – 200.000 zł, na zmianę źródeł ciepła – 200.000 zł, na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000 zł.

Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów z podatku PIT i CIT. Względem roku 2017 wzrośnie on o ponad 5 milionów złotych. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk zwiększa się już od kilku lat. Rośnie nam zarówno liczba podatników oraz pieniądze, które wpływają do kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. To oznacza, że cały czas poprawia się sytuacja gospodarcza miasta oraz rozwija się dynamicznie rynek pracy. Dochody budżetu miasta z tytułu podatków PIT i CIT wzrosły na przestrzeni trzech ostatnich lat o ponad 14 mln zł. Od końca 2014r. liczba bezrobotnych spadła o 1146 osoby i wynosi obecnie 1640 osób.

Wydatki majątkowe w przyszłym roku miałyby wynieść ponad 142 miliony złotych. Są to rekordowe nakłady na inwestycje, a ich część to aż 28,3% całego budżetu Suwałk.

Mam nadzieję, że propozycja takiego budżetu spełni oczekiwania nie tylko radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, ale też wszystkich mieszkańców. Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami w specjalnie przygotowanej na ten temat wkładce do „DwuTygodnika Suwalskiego”.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wydatki w wysokości ponad 503 mln zł, dochody na poziomie ponad 452 mln zł, inwestycje za ponad 142 mln zł, wydatki na oświatę – 127 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę ponad 102 mln zł, znaczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy, przekraczający 0,5 mld zł – tak w skrócie można opisać przyjęty w środę (20.12) przez Radę Miejską w Suwałkach budżet miasta na 2018 rok. Za projektem głosowało 14 radnych, 9 było przeciw.

Dochody  to 452.178.332 zł, bieżące – 383.866.097 zł, majątkowe – 68.312.235 zł, m.in.: środki z Unii Europejskiej – 48.520.710 zł, środki z Budżetu Państwa – 2.700.000 zł, środki od  przedsiębiorców – 10.750.000 zł.

Wydatki to 503.735.863 zł, bieżące – 361.346.874 zł, majątkowe – 142.388.989 zł.

Deficyt czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to 51.557.531 zł. Zostanie on pokryty z następujących środków:

 • kredyt – 45.536.248 zł
 • wolne środki – 5.674.063 zł
 • pożyczka z NFOŚ i GW – 347.220 zł

– To budżet jakiego do tej pory Suwałki nie miałyOlbrzymi nacisk położyliśmy w nim na ludzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budżetu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – To jest budżet wzrostu, odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania społeczne i budżet szansy – wykorzystania możliwości, które daje Unia Europejska – dodał.

 1. Podwyżki wynagrodzeń:
 • 967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pracowników samorządowych (wzrost funduszu płac o 6,88%),
 • 12% – wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających (poniżej 2.500 zł brutto),
 • 8%, 5%, 3% – pozostali pracownicy – wzrost płac w zależności od wysokości wynagrodzenia (wyższe wynagrodzenie, niższa podwyżka)
 • 550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia 2018 r.
 • 225.391 zł – środki na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze;
 1. Zniesienie odpłatności za pobyt dzieci, będących mieszkańcami Suwałk, w miejskich przedszkolach.
 1. Podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 roku, podatek od środków transportowych – od 2013 roku, opłata za odpady komunalne – od II kwartału 2014 roku).
 2. Nie ma planów wzrostu opłat za energię cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komunikację miejską.
 3. Wzrost środków na budżet obywatelski – do 2.600.000 zł. – 0,51 % budżetu miasta.
 4. Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych- 5.261.522 zł.
 5. Dotacje z budżetu miasta:
 • na ochronę zabytków – 200.000 zł
 • na zmianę źródeł ciepła – 200.000 zł
 • na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000 zł.
 1. Zabezpieczenia środków oraz ulgi na rzecz seniorów – Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”, kluby seniora, Suwalska Rada Seniorów.

Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów z podatku PIT i CIT. Względem 2017 wzrośnie on o ponad 5 milionów złotych. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk zwiększa się już od kilku lat.

– Rośnie nam zarówno baza podatników oraz pieniądze, które wpływają do kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. To oznacza, że cały czas poprawia się sytuacja gospodarcza miasta oraz dynamicznie rozwija się rynek pracy – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami. Nadwyżka ta wyniesie prawie 22,5 miliona złotych.

Wydatki majątkowe w przyszłym roku mają wynieść ponad 142 miliony złotych. Są to rekordowe nakłady na inwestycje, stanowiące aż ponad 28% całego Budżetu Suwałk.

Na zakończenie sesji radni podzielili się opłatkiem.

Top