Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz.1089) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.)
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 278/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 07 sierpnia 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, ul. Filipowskiej, ul. Bakałarzewskiej, ul. Północnej, ul. Raczkowskiej, ul. Zastawie, ul. Dubowo I, ul. Sianożęć, ul. Studzieniczne.
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu
(Zarządzenie Nr 279/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 07 sierpnia 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Dubowo I.

205/2018

Top