PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.08.2018 r. do 30.08.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 277/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku).

204/2018

Top