PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 10.01.2018 r. do 31.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do dzierżawy na cele sportu i rekreacji na okres 30 lat (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 18/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku). Dotyczy oddania w dzierżawę działki położonej w Suwałkach przy ul. Sikorskiego.
21/2018

Top