PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 18.08.2017 r. do 08.09.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 273/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej sprzedaży działki stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Suwałkach przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

205/2017

Top