PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 16.08.2017 r. do 06.09.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 271/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, Wigierskiej i Konopnickiej oraz bezprzetargowej sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Kosynierów i Polnej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

203/2017

Top