Prawa obywatelskie w praktyce

Prawa obywatelskie w praktyce

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne pt. “Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 stycznia w godzinach 10.00-12.30 w sali konferencyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Zainteresowani powinni zarejestrować się elektronicznie.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika. Dodatkowe pytania pod adresem: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

Podobne spotkania odbędą się w dniach 27 – 30 stycznia 2016 r. także w innych miasta woj. podlaskiego: Siemiatyczach, Białymstoku, Sejnach i Łomży. Ich celem spotkań jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, poszukiwanie rozwiązań, poruszanie tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w woj. podlaskim.

29 stycznia 2016 r.
Suwałki – sala konferencyjna Suwalskiego Ośrodka Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5
10.00 – 12.30       Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne.

 

*Art. 35 Konstytucji RP:

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
  2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Top