Powrót pułku bez władz miejskich

Powrót pułku bez władz miejskich

30 września doszło do formalnego przekształcenia suwalskiego dywizjonu w 14. Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody połączono z 25. rocznicą przeniesienia pułku z Kwidzyna do Suwałk. Na uroczystości nie zaproszono Prezydenta Miasta Suwałk, przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.
Na placu przed muszlą koncertową odbył się uroczysty apel, w czasie którego wiceminister obrony narodowej Marek Łapiński odczytał rozkaz Ministra Obrony Narodowej o wyłączeniu 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej ze składu węgorzewskiego pułku i przekształceniu go w 14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej i o podporządkowaniu go dowództwu sił zbrojnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. żołnierze, pracownicy cywilni jednostki wojskowej, przedstawiciele służb mundurowych oraz Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
Przekształcenie dywizjonu w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny oznacza, że w suwalskim, liczącym dotąd około 150 żołnierzy garnizonie, służbę powinno pełnić co najmniej sześć razy więcej wojskowych. A zatem garnizon musi się teraz przygotować na przyjęcie dodatkowych żołnierzy oraz sprzętu. Będzie to duże wyzwanie, bo część pokoszarowych nieruchomości w Suwałkach w ostatnich latach administracja wojskowa sprzedała. Na tych terenach powstały m.in. osiedla mieszkaniowe. Całkowitej wymiany wymaga też wyposażenie w suwalskiej jednostce wojskowej, w której większość wysłużonego uzbrojenia pochodzi sprzed pół wieku i została wyprodukowana w Związku Sowieckim.

******************************************************

ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Dzisiejszy mój głos został zainspirowany pytaniami, kierowanymi ze strony mieszkańców Suwałk odnośnie mojej nieobecności na ważnym wydarzeniu wojskowym w naszym mieście.
W poniedziałek (30 września) w Suwałkach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Suwalski 14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został oficjalnie przeformowany w 14. Pułk. Żołnierze świętowali również 25-lecie przedyslokowania 14. pułku artylerii przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk.
Gratuluję suwalskim żołnierzom tego, że doszło do tak ważnej strategicznie zmiany w naszym garnizonie. Proszę przyjmijcie również życzenia związane z pięknym jubileuszem 25-lecia przedyslokowania 14. pułku artylerii przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. Jako Prezydent Suwałk mam nadzieję, że to rozpoczyna nową piękną kartę w historii wojska stacjonującego w naszym mieście.
Wybaczcie, że nie mogłem przekazać Wam tych życzeń osobiście. Niestety – co stwierdzam z ogromną przykrością – po raz kolejny w naszym mieście odbywa się ważne wydarzenie bez udziału suwalskich władz samorządowych. Dowództwo jednostki stacjonującej
w Suwałkach nie zaprasza na tak ważne wydarzenie, ani Prezydenta Miasta Suwałk, ani Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach wraz z radnymi. Czy taki stan rzeczy akceptuje zwierzchnik dowódcy suwalskiej formacji – Minister Obrony Narodowej? Czy wie o takich praktykach w Suwałkach?
To bardzo smutny obraz pokazujący jak można tworzyć podziały. Tu nie chodzi o to, że Czesław Renkiewicz nie wziął udziału w tym wydarzeniu. To pokazuje, jak instytucja Prezydenta Miasta Suwałk jest marginalizowana przez szefów różnych formacji mundurowych w Suwałkach, prawdopodobnie na czyjeś wyraźne polecenie. To również marginalizowanie Suwalczan, z których prawie 16 tysięcy zagłosowało za wyborem obecnego prezydenta.
Poprzez takie działanie jesteśmy przedmiotem licznych komentarzy i pytań, dlaczego tak się dzieje. Dziwna to sytuacja, kiedy w trwającej kampanii wyborczej mówi się tyle o jedności i współdziałaniu.
Chciałbym przeprosić mieszkańców Miasta za to, że jestem ograniczany w wykonywaniu swej funkcji, w ten sposób, jak to powinno wyglądać. Mimo to jestem gotów stanąć obok każdego, podać mu dłoń i współpracować dla dobra tego Miasta i jego mieszkańców.
Wielu z Suwalczan, wśród nich żołnierzy i przedstawicieli służb mundurowych, doskonale rozumie dlaczego tak się dzieje. Potwierdzacie to i nie zgadzacie się z tym, rozmawiając ze mną przy okazji wielu miejskich wydarzeń. Niezależnie, czy mogę czy nie mogę w tych ważnych wydarzeniach być razem z Wami, to chciałbym byście wiedzieli, że jako Prezydent Miasta Suwałk zawsze będę wspierał każdą Waszą inicjatywę dla naszego wspólnego dobra.

Czesław Renkiewicz

Top