Ostatnia w roku

Ostatnia w roku

W czasie XL sesji Rady Miejskiej suwalscy radni przyjęli dziesięć uchwał dotyczących m.in. spraw finansowych, wydania Suwalskiego Słownika Biograficznego, nadania nazwy nowym dziesięciu ulicom oraz ustalili terminy przyjmowania mieszkańców przez radnych w 2018 roku.

Będzie Suwalski Słownik Biograficzny

Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowali o przystąpieniu do wydania Suwalskiego Słownika Biograficznego dla uczczenia 300-lecia Suwałk w 2020 roku. W jednotomowym słowniku zostaną zamieszczone biogramy około 600 nieżyjących osób, ilustrowane czarnobiałymi fotografiami. Będą to biogramy zasłużonych dla miasta w różnych dziedzinach życia społecznego oraz osób funkcyjnych i urodzonych w Suwałkach.

Prace redakcyjno-wydawnicze nad słownikiem potrwają do 2020 roku, a prowadzić je będzie suwalskie Muzeum Okręgowe. Wydanie słownika kosztować będzie 180 tys. zł.

Nowe ulice

Suwalscy radni nadali nazwy nowym ulicom. Ulica, która powstanie za plebanią przy konkatedrze pw. św. Aleksandra, pomiędzy ulicami Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki otrzymała nazwę Księdza Jerzego Aleksandra Popiełuszki. W tej sprawie radni byli jednomyślni.

Nowe ulice, które powstaną na osiedlu pomiędzy ul. Stanisława Staniszewskiego a torami kolejowymi (naprzeciw akwenu w Sobolewie), będą nosiły imiona polskich pisarzy: Czesława Miłosza, Jana Kochanowskiego, Jana Brzechwy, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiańskiego i Juliusza Słowackiego. Za tą uchwałą głosowało dziewiętnastu radnych, dwóch się wstrzymało.

Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował o rozwiązaniu zespołu do spraw nazewnictwa suwalskich ulic i rond. Teraz, po konsultacjach, propozycje nowych nazw ulic będzie przedstawiał prezydent miasta.

Finansowe decyzje

Radni określili wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 r., co oznacza że realizacja tych inwestycji będzie trwała jeszcze w 2018 roku. Największe z nich to: budowa ul. Krzywólka, budowa hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Zarzecze oraz rewitalizacja budynku byłej łaźni i budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Technicznych.

Jak zwykle w końcu roku rajcowie dokonali ostatecznych zmian w budżecie miasta. Suwalski budżet w 2017 r. po stronie dochodów wyniósł nieco ponad 392,5 mln zł, a po stronie wydatków ponad 405,5 mln zł.

 

Opłaty, miejscowy plan i pożegnanie

Radni ustalili wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Za usunięcie z drogi samochodu do 3,5 tony jego właściciel będzie musiał zapłacić 245 zł, a za jego przechowywanie 20 zł za dobę. Za większe pojazdy stawki są odpowiednio wyższe. Uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Reja, Pułaskiego i Tysiąclecia Litwy.

 

***

Zapytania radnych

Trzech radnych zadało pytania podczas ostatniej w 2018 roku sesji.

Jacek Juszkiewicz zapytał o kandydata na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że zarekomendował Radzie Nadzorczej PWiK-u powołanie na prezesa Leszka Andrulewicza, długoletniego pracownika tej komunalnej spółki. Jednocześnie, prezydent uzgodnił z przechodzącym na emeryturę dotychczasowym prezesem Grzegorzem Kochanowiczem, że ten będzie pracował do końca marca 2018 r., czyli do czasu wdrożenia nowego prawa wodnego. Radny pytał o możliwość zwiększenia liczby miejsc parkingowych w pobliżu centrum handlowego Plaza i w sobotę przy targowisku na ul. Bakałarzewskiej. Prezydent stwierdził, że miejsc parkingowych jest w mieście za mało, zwłaszcza w centrum. Brakuje tu jednak miejsca na tworzenie kolejnych parkingów naziemnych, a samochodów przybywa. W tej chwili na 1000 mieszkańców Suwałk przypada 450 samochodów osobowych. Jedynym rozwiązaniem byłaby budowa parkingów podziemnych w centrum, ale na to nie stać budżetu miejskiego.

Andrzej Łuczaj zapytał o plany dotyczące remontu budynku ratusza, bo odpada tynk
z wieży ratuszowej. Cz. Renkiewicz poinformował, że w trosce o bezpieczeństwo przechodniów zbito część tynku na wieży ratuszowej. Na wiosnę zostanie to naprawione. Na kompleksowy remont ratusza nie ma pieniędzy w budżecie miejskim.

Józef Wiesław Murawko zaniepokoił się przerwami w transmisji on-line z sesji Rady Miejskiej. Prezydent stwierdził, że była to chwilowa przerwa z powodu awarii technicznej.

 

Top