Okrutni i waleczni

Okrutni i waleczni

Kolejną interesującą wystawę przygotowało suwalskie Muzeum Okręgowe. Ekspozycja „Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy” przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle dotychczasowych odkryć archeologicznych oraz najnowszych ustaleń historyków. Składają się na nią zarówno plansze z informacjami o Jaćwingach, jak i zabytki np., ówczesne zdobienia, uzbrojenie wojowników i elementy końskich uprzęży. Udostępnione zwiedzającym zbiory pochodzą z zasobów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Wystawę można oglądać do połowy września.

Top