Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych
na okres do 3 lat.

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając stosownie  do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z  2018 poz. 121) wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Suwałkach przy ul. Dąbrówka, oznaczonych numerami geodezyjnymi 24841 – powierzchnia 1 158,00 m2, 24842 – powierzchnia 1 234,00 m2 i 24843 – powierzchnia 1 138,00 m2 o łącznej powierzchni 3 530,00 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową na okres do 3 lat,

wywoławcza wysokość czynszu – 0,60 zł/m2 netto,

wadium                                           – 3 130,00 zł,

minimalne postąpienie               – 0,10 zł/m2.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej wysokości stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.- ul. Wigierska 32, pokój nr 18.   

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy dzierżawy dostępne są w siedzibie Wydzierżawiającego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzendowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl.

Top