Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Ludwika Waryńskiego 9 o powierzchni użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 7,00 zł/m2 netto, wadium 760,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

  1. Teofila Noniewicza 91:

lokal o powierzchni użytkowej 17,60 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 390,00 zł,

lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł,

Lokale położone są na I piętrze przeznaczone są na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne
są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.

265/2016

Top