Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A :
– lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 56,81 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 1 140,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 21,78 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 12,50 zł/m2 netto, wadium 410,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 52,01 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 850,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł.
Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. (piątek) o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.

42/2019

Top