Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych

Ogłoszenie

o wynajmie lokali użytkowych i dzierżawę gruntu pod garaż tymczasowy
na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i dzierżawę gruntu pod garaż tymczasowy, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Marii Konopnickiej 6 o pow. użyt. 61,10 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    15,00 zł/m2 netto, wadium 1 353,00 zł.

Lokal położony na parterze przeznaczony na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną.

  1. Tadeusza Kościuszki 96 o pow. użyt. 47,94 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    10,00 zł/m2 netto, wadium 708,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną.

Grunt pod garaż tymczasowy:

  1. Tadeusza Kościuszki 93 o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
    1,80 zł/m2 netto, wadium 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2015 r. (wtorek) w siedzibie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 1000.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu i dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

396/2015

 

Top