Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na I piętrze budynku przy ulicy Teofila Noniewicza 91 o powierzchni użytkowej 15,50 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 350,00 zł.

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 58.

98/2019

Top