Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.  ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garaż stanowiący własność Gminy Miasta Suwałki, położony w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego o powierzchni 16,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium  124,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2018 r. (piątek) o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 58.

329/2018

Top