ogłoszenie o wykazach nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 820) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.):

 

  1. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie nr 258/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 sierpnia 2017 r.).

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć.

 

  1. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie nr 259/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek.

 

  1. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie nr 260/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 sierpnia 2017 r).

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. H. Kołłątaja, Filipowskiej, Bakałarzewskiej, Sianożęć, Sejneńskiej, Szwajcaria, Studzieniczne, Dubowo I, Czarnoziem, Gen .K. Pułaskiego, Krzywólka, Wojska Polskiego.

Top