Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy:

  1. Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele handlowe, usługowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

  1. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,

Lokal położony na I piętrze, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.09.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzendowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.

216/2018

Top