OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu Krzywólka w Suwałkach

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVIII/490/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

317/2017

Top