O suwalskiej wodzie … bez lania wody

O suwalskiej wodzie … bez lania wody

O suwalskiej wodzie i sytuacji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach rozmawiamy z prezesem Leszkiem Andrulewiczem

– Czy możemy pić wodę płynącą z suwalskich kranów?
– Z okazji Światowego Dnia Wody, PWiK zawsze organizuje kampanie informacyjne pod hasłem Pij wodę z kranu! Zachęcamy są do picia suwalskiej wody z kranu.

– Czy mieszkańcy Suwałk dbają o wodę, której w skali globalnej wciąż brakuje?
– O wodę można dbać na wiele sposobów. Po pierwsze należy edukować najmłodszych mieszkańców. Dzięki akcjom informacyjnym uświadamiamy społeczeństwo od najmłodszych lat o potrzebie ochrony środowiska naturalnego i o konieczności rozważnego zużycia wody. Po drugie namawiam wszystkich właścicieli nieruchomości do zagospodarowania wód opadowych na własne potrzeby, np. wody opadowe można wykorzystać do podlewania przydomowych ogródków. Po trzecie należy chronić powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniem. Woda, której nie wykorzystają rośliny i nie odparuje, migruje głębiej i kiedyś znów stanie się źródłem ujmowanej wody pitnej. Dlatego też tak ważnym jest, aby powietrze, z którego opady atmosferyczne absorbują zanieczyszczenia było jak najczystsze. PWiK dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego w ubiegłym roku wybudował instalację fotowoltaiczną o mocy 200 kWp, która zasila
w energię elektryczną urządzenia ujęcia wody i stacji wodociągowej.

– Jednak w Suwałkach bywają problemy z nadmiarem wody. Tak było w lipcu 2017 r., kiedy po gwałtownych opadach deszczu studzienki jej nie „przerobiły” i doszło do zalania garaży i piwnic. Co robimy by oddalić niebezpieczeństwo podtopień?
– Oprócz systematycznego czyszczenia sieci z trafiającego do niej piasku, czyszczenia osadników i separatorów, podejmujemy kolejne inwestycje, które mają zapewnić w pełni skuteczne działanie kanalizacji deszczowej.
W ubiegłym roku wybudowaliśmy obejście separatora ze zlewni Osiedla Piastowskiego, który ograniczał przepustowość kolektora deszczowego. W najbliższym czasie zamierzamy wystąpić o pozwolenie na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Krakowskiej i budowę przelewu burzowego do Zalewu Arkadia przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W tym roku zlecimy budowę rurociągów oraz zbiornika otwartego, który tymczasowo ogrodzimy, a w kolejnych latach wykonamy część technologiczną zbiornika i odtworzymy nawierzchnię terenu. W przypadkach intensywnych opadów pozwoli to odprowadzić nadmiar wód opadowych do odbiorników alternatywnych.
W kolejnych latach planujemy przebudowę wylotu wód opadowych do rzeki przy ul. Waryńskiego, budowę kolejnych zbiorników retencyjno-rozsączających na Osiedlu Piastowskim (ul. Grunwaldzka i ul. Łokietka) oraz budowę rurociągu przelewowego z ul. Raczkowskiej. Niestety nie jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo tylu inwestycji
w krótkim czasie, więc będziemy szukali źródeł finansowania zewnętrznego, aby przyśpieszyć ich realizację.

– W lipcu 2018 roku w wyniku awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków doszło do wycieku około 2 tys. metrów sześciennych nieoczyszczonej wody do Czarnej Hańczy. Jak zabezpieczamy się dzisiaj przed ewentualnym wyciekiem?
– W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy audyt wewnętrzny mający na celu ustalenie przyczyn awarii. Od razu wprowadziliśmy dyspozytorom obowiązek kontroli wizualnych stanu technicznego głównych urządzeń technologicznych oczyszczalni z elektronicznym systemem kontroli obecności dyspozytorów. Usunęliśmy usterkę przepompowni, zamontowaliśmy nową zastawkę kanałową i wykonaliśmy monitoring poziomu ścieków w kolektorze awaryjnym z powiadamianiem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie oczyszczalni za pośrednictwem sieci GSM. Dodatkowo kupiliśmy rezerwowe zestawy pompowe oraz przewoźną motopompę do ścieków nieoczyszczonych, które w przypadku awarii przepompowni głównej będą kierowane do nieużytkowanego zbiornika oczyszczalni, a po ustaniu przyczyn awarii zostaną nawrócone do początku ciągu technologicznego. Przeprowadziliśmy przegląd i uzupełniliśmy procedury organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na awarie grożące skażeniem środowiska i inne sytuacje niebezpieczne. W chwili obecnej realizowane są ekspertyzy techniczne oraz trwają prace projektowe pod kątem poprawy niezawodności technicznej i technologicznej kolejnych elementów oczyszczalni.

– Jakie inwestycje planowane są do realizacji w tym roku?
– Największe inwestycje, które będzie realizował PWiK to inwestycje zgłoszone do dofinansowania z funduszy unijnych. Należy do nich m.in. renowacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 10 000 m, która będzie realizowana przez dwa kolejne lata, czyli przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klonowej (od ul. Świerkowej do ul. Grabowej) oraz modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. Ponadto, poza wspomnianymi wcześniej budowami przy ul. Krakowskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich, planujemy wybudować 1660 m sieci wodociągowej, 957 m sieci kanalizacyjnej i 1343 m kanalizacji deszczowej.

– Dziękujemy za rozmowę.

***

Dzień Wody

W czasie obchodów Światowego Dnia Wody każdy chętny mógł zapoznać się z procesem uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania lub też technologią oczyszczalnia ścieków
w suwalskiej oczyszczalni. 22 marca w suwalskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji nie brakowało przedszkolaków i uczniów.
Jako pierwsza w PWiK-u przy ul. gen. W. Sikorskiego zameldowała się grupa dzieci z Przedszkola Niepublicznego Chatka Niedźwiadka. Przedszkolaki zobaczyły studnie głębinowe, stacje filtrów oraz pomp. Na zakończenie zwiedzania na dzieci czekała niespodzianka – eksperymenty z wodą. Dzieci wrzucały do wody różne przedmioty z metalu, plastiku i drewna by dowiedzieć się, czy będą one pływały na powierzchni, czy też utoną. Niebywałą atrakcją była też degustacja wody z kranu. Dzieci mogły przekonać się, jak smaczna jest suwalska woda.

Top