„O Starowierach”

„O Starowierach”

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach zapraszają 17 maja o godz. 17.00 na drugie spotkanie z cyklu „Dawne wielokulturowe Suwałki: Żydzi, Starowierzy, Ewangelicy”, poświęcone historii suwalskich Starowierów. Odbędzie się ono w siedzibie archiwum, ul. Kościuszki 69.

Starowierzy osiedlili się na Suwalszczyźnie na przełomie XVIII  i XIX wieku. Dokumenty z 1841 roku wymieniają 36 mieszkańców tego wyznania,  z 1911 r. – prawie dwustu. Wybierając pod budowę domów place położone za rzeką Czarna Hańcza doprowadzili do powstania podmiejskiej wówczas osady nazywanej od 1868 roku Staroobriadczeskaja Słoboda.

Starania o budowę świątyni rozpoczęli w 1905 roku, ukończyli ją w roku 1912. Odtąd parafia staroobrzędowa w Suwałkach istnieje właściwie nieprzerwanie do dzisiaj. Dzisiaj suwalska molenna jest największą staroobrzędową świątynią w Polsce.

W 1982 roku Starowierzy z kraju i z Suwalszczyzny powołali Radę Naczelną Storoobrzędowców w Polsce z siedzibą w Suwałkach. W czerwcu następnego roku odbył się pierwszy sobór,  a w lipcu 1988 – drugi, z udziałem 40 delegatów z kraju i prof. Leonida Pimonowa z Paryża. Dzięki pieniądzom fundacji jego imienia  udało się zbudować nowy dom parafialny.

Kim są Starowierzy, skąd i dlaczego przywędrowali na Suwalszczyznę (i na Mazury), co różni ich od wyznawców prawosławia, ilu jest ich dzisiaj, jak wygląda dzień powszedni, jak święta, co w ich postawie i religii jest najważniejsze? – na te i inne pytania odpowie dr Krzysztof Snarski – kulturoznawca z Muzeum Okręgowego w Suwałkach, autor pracy pt. „Współczesna tożsamość kulturowa Staroobrzędowców zamieszkałych na Suwalszczyźnie”. Otrzymała ona nagrodę w ostatniej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauki o kulturze ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy.

Następne i ostatnie spotkanie z cyklu, poświęcone Ewangelikom, odbędzie się 15 czerwca o godz. 15.30 również w Archiwum Państwowym.

jh-d

Top