O marcu 1968 w Krasnogrudzie

O marcu 1968 w Krasnogrudzie

W sobotę 11 sierpnia w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Wolność/Solidarność – 1918/1968″. O polskiej lekcji ’68 Krzysztof Czyżewski porozmawia z Ireną Grudzińską-Gross i Barbarą Toruńczyk.

Polska lekcja ’68 – spotkanie z cyklu „Wolność/Solidarność – 1918/1968”

Rozmawiają IRENA GRUDZIŃSKA-GROSS, BARBARA TORUŃCZYK i KRZYSZTOF CZYŻEWSKI

11 sierpnia (sobota)

godzina 18.00

Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie”

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Barbara Toruńczyk

Polska publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca. Studiowała socjologię na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczka wydarzeń marcowych 1968, aresztowana i skazana na 2 lata więzienia, wyrzucona z UW z zakazem studiów na uczelniach państwowych. Autorka artykułów, redaktor i wydawca prasy niezależnej w Warszawie. Współpracowniczka KOR oraz redaktor i współpracownik czasopism „Krytyka”, „Res Publica”, „Aneks”. W 1982 r. w Paryżu założycielka i redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Literackie”. W latach 1986-1987 przebywała na stypendium The Mary Ingraham Bunting Institute Radcliff College (USA). Członek Polskiego PEN Clubu, obecnie także prezes Fundacji Zeszytów Literackich.

 

Irena Grudzińska-Gross

Historyk idei, historyk literatury, eseistka, profesor literatury porównawczej Uniwersytetu Bostońskiego, przewodnicząca Instytut Nauk Humanistycznych. Studiowała w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku, gdzie zrobiła doktorat z romanistyki w roku 1982 na Columbia University. Publikowała m.in. w „Aneksie”, „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym” i „ResPublice Nowej”. Jest autorką książki Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne oraz wydanej w serii Meridian książki Honor, horror i klasycy, a także współautorką książek  Złote żniwa oraz W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali …  napisanych z mężem Janem Tomaszem Grossem.

źródło: Pogranicze

Top