O bonie i centrum

O bonie i centrum

Sprawy oświatowe zdominowały VIII sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni m.in. przyjęli też sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2018 roku oraz informację z realizacji „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego mieszkanek Suwałk”.

Suwalski Bon Żłobkowy

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego. Rodzice dzieci, które nie dostały się do żłobka miejskiego, a korzystają z opieki prywatnej placówki otrzymają po 300 zł miesięcznie. Prywatne żłobki „żądają” znacznie większej opłaty niż ta, którą uiszczają rodzice dzieci w miejskim żłobku. Po uwzględnieniu bonifikaty w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca opłata za pobyt w miejskim żłobku wynosi ok. 300 zł. Wprowadzenie od 1 września 2019 roku Suwalskiego Bonu Żłobkowego, to wydatek na poziomie 200 tysięcy zł z kasy miejskiej za ostatnie cztery miesiące tego roku. Te pieniądze pochodzić będą z rezerwy ogólnej w budżecie miejskim – podsumował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Jakie będą warunki otrzymania

Suwalskiego Bonu Żłobkowego?

· rodzice dziecka będą musieli posiadać Suwalską Kartę Mieszkańca,
· rodzice dziecka zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki,
· rodzice dziecka muszą być zatrudnieni lub wykonywać inną pracę zarobkową
(w przypadku utraty zatrudnienia bon przysługuje jeszcze przez 2 kolejne miesiące),
· rodzice nie będą mogli w trakcie pobierania bonu korzystać z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, macierzyńskiego.

Program Zdolny Suwalczanin

Radni zmienili też uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”. Stypendia za wyniki w nauce i sporcie, jako element realizacji powyższego Programu przyznawane są od 2013 roku dzieciom i młodzieży uczącej się w Suwałkach. Dotychczas z tej formy pomocy mogli korzystać tylko uczniowie zamieszkali w Suwałkach. Dzięki zmianom dokonanym przez radnych, ze stypendiów i nagród będą korzystali uczniowie pobierający naukę w suwalskiej szkole, bez względu na miejsce zamieszkania.

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych, które przejmie od suwalskich szkół i przedszkoli obowiązki finansowo-księgowe, kadrowe i prawne, ma zacząć działać od stycznia przyszłego roku. Taką uchwałę większością głosów podjęli radni.
W efekcie powstania CUW, zadania, które teraz wykonuje 55 osób, będą realizować 34 osoby, które zgodzą się na przejście do nowej instytucji, otrzymają takie same płace, ale będą mieli niższe stanowiska. Ci, którzy odmówią, mogą liczyć na odprawy i rekompensaty. Część osób będzie mogła przejść na emeryturę, lub starać się o pracę w ratuszu, gdzie są wakaty.
Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja. Rozpoczęła ją Mariola Karpińska, która mówiła, że sam pomysł powstania CUW podoba się, ale samej inicjatywie towarzyszy wiele niewiadomych dotyczących m.in. odpowiedzialności finansowej i prawnej dyrektorów szkół.
Jacek Juszkiewicz stwierdził, że nie byłoby tej dyskusji, gdyby do prac komisji tworzącej założenia CUW byli dopuszczeni wszyscy chętni radni.
Sławomir Sieczkowski stwierdził, że nie uciekniemy od tworzenia tego typu centrów, natomiast ma wątpliwości, czy mniejsza ilość pracowników w Centrum podoła większym obowiązkom. Zapytał też prezydenta, czy są już osoby, które mogą być powołane na pełnomocnika Centrum, czy też są jeszcze w sferze marzeń.
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że są propozycje osób, choć nad kandydatem na pełnomocnika jeszcze pracujemy. Jeżeli chodzi o obawy, co do właściwego działania centrum, to trzeba się zastanowić nad pakietem zadań i obowiązków CUW. Placówka ma być ulokowana na dwóch ostatnich piętrach Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Noniewicza 83, gdzie obecnie działa Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast pracownicy SODN przeniosą się do Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie jest
z prawdziwego zdarzenia centrum konferencyjno-szkoleniowe.
Marek Zborowski-Weychman, który był współuczestnikiem tworzenia założeń CUW powiedział, że jako były dyrektor szkoły miał przypadki problemów z zastępstwem wynikającym z choroby lub urlopu głównego księgowego. W CUW takiego problemu nie będzie, a dyrektor wreszcie będzie mógł zająć się przede wszystkim pracą dydaktyczną
– podkreślił.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć online na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl
oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zgodnie z wymogiem prawa od początku trwającej kadencji samorządu interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie
bip.um.suwalki.pl

Top