Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

3 września prawie 11,7 tys. uczniów oraz prawie 1 200 nauczycieli i ponad 500 pracowników administracji rozpocznie nowy rok szkolny w Suwałkach.
O problemach suwalskiej oświaty „DwuTygodnik Suwalski” rozmawiał z Ewą Beatą Sidorek, zastępcą prezydenta Suwałk.

Czy w suwalskich szkołach skończyły się już kłopoty związane ze zmianami wprowadzanymi w polskich szkołach przez obecny rząd?
W naszym mieście uniknęliśmy chaosu związanego z wdrożeniem reformy oświaty. Samorząd, już na etapie zapowiedzi reformy – od września 2016 r. – przeprowadził dogłębne analizy, również demograficzne, dotyczące kolejnych lat szkolnych. To pozwoliło na dobre przygotowanie się do zmian wynikających z nowych przepisów. Prezydent podjął decyzję, że w roku szkolnym 2018/2019 dokonane zostaną zmiany w obwodach szkół. W związku z powyższym powołał zespół złożony z dyrektorów szkół i pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który analizuje dane demograficzne i wypracuje propozycję zmian w obwodach. Wszyscy dostrzegamy, jak zmienia się mapa Suwałk, powstają nowe osiedla. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany obwodów.

Z oświatowej mapy Suwałk wkrótce znikną gimnazja.
Rok szkolnym 2018/2019 to rok historyczny – ostatni rok funkcjonowania gimnazjów, ostatni egzamin gimnazjalny, nowy egzamin ósmoklasisty, rekrutacja dwóch roczników do szkół ponadpodstawowych i nie tylko. Trwająca reforma dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Nauczyciele oceniani wg nowych zasad, wydłużona ścieżka awansu zawodowego, zmiany w wymiarze godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli, obowiązkowe doskonalenie – to tylko część z wielu zmian w oświacie. Wiele aktów prawnych jest w fazie projektu i prawdopodobnie na dniach zostaną podpisane i od 1 września będą już obowiązywać!

Czy wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie?
Dzięki temu, że wielu nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych na skutek reformy, uniknęliśmy masowych zwolnień nauczycieli. Ale już wiemy, że nie wszyscy nauczyciele znaleźli zatrudnienie.

A co z suwalskimi przedszkolakami?
Nowy rok szkolny rozpocznie również prawie 2 tys. przedszkolaków. Suwałki rozwijają się, więc istnieje ogromna potrzeba opieki przedszkolnej. Miasto od wielu lat tworzy nowe, bezpłatne miejsca w przedszkolach.

Wakacje to czas remontów w suwalskich placówkach oświatowych.
W tym roku łączna kwota inwestycji w oświacie wynikająca z zawartych i realizowanych umów wynosi: 15.855.381,88 zł brutto. Najważniejsze zadania to:
– modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9,
– modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6) – etap I,
– modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36,
– budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych.
Oczywiście w czasie realizacji tych zadań dochodziło wiele dodatkowych robót, które trudno było przewidzieć wcześniej. Generowaliśmy na nie dodatkowe środki finansowe, ale też zależy nam na kompleksowym i rzetelnym działaniu. Większość prac kończy się, ale nie ukrywam, że jeszcze dużo znaków zapytania rodzi się wokół inwestycji w budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

Czego życzy Pani ludziom związanym z suwalską oświatą w nowym roku szkolnym?
Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkolny. Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edukację mieszkańców, to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi suwalskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych życzę dużo zdrowia i wielu sukcesów zawodowych. Rodzicom suwalskich uczniów życzę, aby trud rodzicielski zaowocował rozwojem Waszych dzieci, przynosząc radość i satysfakcję. Zaś uczniom wielu sukcesów edukacyjnych oraz tego, abyście po latach z przyjemnością wspominali okres nauki szkolnej.
Dziękujemy za rozmowę.

***
W Suwałkach rok szkolny 2018/2019 rozpocznie 1.196 nauczycieli i 515 pracowników administracji i obsługi oraz 11.699 uczniów tj. 257 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Są to uczniowie powracający z zagranicy, czy z innych miast osiedlający się w Suwałkach i wiążący swoją przyszłość z grodem nad Czarną Hańczą.

Top