Nareszcie …

Nareszcie …

Długo czekaliśmy na ten moment, stanowczo zbyt długo, ale nareszcie, po dziesiątkach lat oczekiwań, rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk stało się faktem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonawcy obwodnicy – Budimexu, prace ruszyły natychmiast po uzyskaniu zezwolenia na budowę. Na początek, 3 lutego, przystąpili do pracy geodeci. Jak informuje Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji Budimexu, wycinka drzew i krzewów w pasie planowanej drogi zostanie zakończona do końca lutego. Pozwoli to rozpocząć prace ziemne.

Z uzyskanych informacji wynika, że termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy przewidziany na wiosnę 2019 roku, mimo pewnych perturbacji z wydaniem przez wojewodę zezwolenia na budowę, nie jest zagrożony, więcej – istnieje szansa na przyspieszenie prac tak, by obwodnica mogła przejąć ruch tranzytowy już jesienią 2018 roku.

Rozpoczęcie budowy to powód do satysfakcji dla suwalskiego samorządu, który wykonał ogromną pracę, by wojewódzcy i stołeczni decydenci podjęli nareszcie decyzję o budowie naszej obwodnicy. Był w tym dziele wspierany przez tysiące suwalczan, którzy odpowiedzieli na apel Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk biorąc udział w blokadach miasta, co uświadomiło całej Polsce z jakim problemem borykają się Suwałki. Podpisy pod petycją domagającej się obwodnicy złożyło w dwóch kolejnych akcjach ponad 22 tysiące mieszkańców Suwałk. Wszyscy oni zasługują na słowa uznania.

Top