Nabór do szkół średnich

Nabór do szkół średnich

17 lipca w samo południe suwalskie szkoły średnie opublikowały listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych. Na stronie internetowej: https://suwalki.edu.com.pl znajdują się informacje o wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach w szkołach ponadgimnazjalnych. Najwięcej wolnych miejsc jest w szkołach branżowych I stopnia, technikach i w VI LO, VII LO i LO ZDZ. Pojedyncze wolne miejsca są I, II i III LO. W suwalskich liceach najwięcej wolnych miejsc jest w klasach humanistycznych.

Najwyższą średnią punktów mają absolwenci gimnazjów przyjęci do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej klasy matematyczno- fizyczna (167,o5 pkt) i matematyczno- informatyczna ( 161,05 pkt) oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego klasa biologiczno- chemiczno- matematyczna (165,41 pkt) i II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego klasa matematyczno- informatyczna (157,24 pkt).

Teraz do godz. 15 20 lipca trwa postępowanie uzupełniające. Wniosek o przyjęcie na wolne miejsce należy złożyć w szkole, w której kandydat chce rozpocząć naukę.

Do  szkół średnich prowadzonych przez suwalski samorząd miejski zakwalifikowało się 912 kandydatów, a miejsc które przygotowały te szkoły było o 256 więcej.

 

Top