Nabór do bezpłatnych przedszkoli

Nabór do bezpłatnych przedszkoli

Informacja ważna dla rodziców najmłodszych suwalczan. Od 6 marca mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd. Na dzieci czeka ponad 2,5 tys. miejsc.

Od tego roku rodzice mieszkający w Suwałkach oraz odprowadzający podatek dochodowy PIT na rzecz Miasta Suwałki otrzymali znaczące wsparcie. Nie muszą płacić za pobyt swoich dzieci w przedszkolu. Tak zdecydowali suwalscy radni na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk. Dotąd z takiej możliwości skorzystało już ponad 1700 rodzin. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci.

Oto harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019.

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 06.03.2018 r. godz. 8.00 19.03.2018 r. godz. 15.00 12.04.2018 r. godz. 9.00 19.04.2018 r. godz. 15.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 20.03 – 26.03.2018 r. 20.04 – 25.04.2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2018 r. godz. 8.00 26.04.2018 r. godz. 8.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole 27.03.2018 r. godz. 9.00 05.04.2018 r. godz. 14.00 26.04.2018 r. godz. 9.000 07.05.2018 r. godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.04.2018 r. godz. 15.00 08.05.2018 r. godz. 8.00

 

Od dziś (6 marca) do 19 marca do godz. 15 można składać wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019. Pełen harmonogram naboru do klas I szkół podstawowych na stronach: www.u.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

Top