Na pomoc Wigrom

Na pomoc Wigrom

To była bardzo krótka, ale dla wielu bardzo ważna, sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji był praktycznie jeden temat, mianowicie podjęcie uchwały, która pozwoli na przyjęcie nowego regulaminu przyznawania sportowcom stypendiów sportowych oraz ich nagradzania. Powodem niezwyczajnego pośpiechu była potrzeba udzielenia pierwszoligowej piłkarskiej drużynie Wigier koniecznej pomocy finansowej.

Trzeba tu podkreślić, że przed sesją odbyły się liczne konsultacje. Działacze Wigier uczestniczyli w obradach Komisji Kultury, Sportu i Turystki RM, podczas których przedstawili swoją trudną sytuację, a także poinformowali o planach przekształcenia klubu w spółkę akcyjną. I już wtedy członkowie komisji ze wszystkich klubów zadeklarowali chęć pomocy. Tak samo stało się podczas kolejnych konsultacji z ogółem radnych, które przed sesją przeprowadził prezydent Czesław Renkiewicz; radni wszystkich klubów i ugrupowań zdecydowanie zdeklarowali wolę wsparcia finansowego klubu.

By tak się stało potrzebne było zwołanie sesji Rady Miejskiej i formalne przyjęcie uchwały, która udzielenie tej pomocy umożliwia. I tak się stało, projekt uchwały o przyjęciu nowego regulaminu nagradzania sportowców i przyznawania im stypendiów został przyjęty jednogłośnie. Regulamin zakłada, że z pomocy takiej może skorzystać 24 piłkarzy i 4 trenerów Wigier. Jednocześnie regulamin precyzuje zasady udzielania stypendiów siatkarzom i trenerom Ślepska – tu na stypendia może liczyć 14 zawodników i 2 trenerów oraz badmintoniści SKB Litpol-Malow – 6 zawodników i 2 trenerów.

Stypendia będą mogły być wypłacone najwcześniej w maju, po uprawomocnieniu się uchwały. Już teraz, tuż po sesji, prezydent Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wręczyli 23 piłkarzom, trenerom i działaczom klubu Wigry nagrody w wysokości po 5 tysięcy złotych

Top