Muzeum Konopnickiej do remontu

Muzeum Konopnickiej do remontu

21 października 2016 r. w pokamedulskim klasztorze w Wigrach podpisano umowę na projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu”. Dokonali tego marszałek województwa Jerzy Leszczyński oraz Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

 

To o czym mówiło się od kilku dobrych lat stało się faktem. Wiosną rozpocznie się remont i przebudowa budynku głównego Muzeum im. Marii Konopnickiej. W związku z przygotowaniami do remontu od 10 stycznia muzeum jest nieczynne dla zwiedzających indywidualnych. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze kontakt telefoniczny z pracownikami muzeum – numer 87 566 41 31.

 

– Ostatni remont generalny budynek przeszedł w latach 1988-1995. Zlikwidowano ogrzewanie piecowe, podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyremontowano elewacje oraz dach. Oddano nową wystawę poświęconą naszej poetce – mówi Jerzy Brzozowski, będący od 1998 roku dyrektorem Muzeum Okręgowego w Suwałkach, którego Muzeum im. M. Konopnickiej jest oddziałem. Po remoncie budynku Resursy przyszedł czas na budynek główny Muzeum im. Marii Konopnickiej. Cieszymy się z tego bardzo, gdyż po poważnym uszkodzeniu dachu w 2013 roku, został on naprawiony tylko prowizorycznie. Nasze starania o pozyskanie pieniędzy pozabudżetowych udały się dopiero na jesieni ubiegłego roku. Otrzymaliśmy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dodaje dyrektor.

Suwalskie muzeum otrzymało 1 832 206,13 zł dofinansowania na przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu. Reszta potrzebnych pieniędzy pochodzi z budżetu miejskiego. Całkowita wartość inwestycji to ponad 4,2 mln zł.

W ramach prac, które rozpoczną się na wiosnę tego roku, planuje się m.in. generalny remont budynku obejmujący wszystkie jego elementy (od fundamentów po dach tj. roboty rozbiórkowe, wykopy i fundamenty, ściany konstrukcyjne, dach, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, podłogi, posadzki, elewacje) oraz zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleń). Budynek zostanie wyposażony we wszystkie podstawowe instalacje w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń wystawowych.

Projekt przewiduje także zakup wyposażenia umożliwiającego unowocześnienie obiektu muzeum, w tym m.in. zakup sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego, multimedialnego, nowoczesnych technologii i aplikacji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup wyposażenia, ułatwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym.

Bezpośredni nadzór nad realizacją całego projektu sprawuje wicedyrektor muzeum Adam Żulpa.

Harmonogram prac:

W lutym – ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac remontowych

15 marca – przekazanie placu budowy wyłonionemu wykonawcy

28 września 2018 r. – zakończenie prac budowlanych

30 listopada 2018 r. – zakończenie i rozliczenie całego projektu

 

– Oczywiści wyremontowane i nowoczesne wnętrza muzeum będą potrzebowały nowej wystawy. Już teraz poszukujemy pieniędzy pisząc różne programy na jej scenariusz i realizację – mówi Jerzy Brzozowski. W założeniach będzie to wystawa narracyjna wykorzystująca oryginalne eksponaty uzupełniona multimediami.

Polscy turyści, jadący przez Suwałki na Litwę (Wilno, Troki) i do innych krajów nadbałtyckich, w planach wycieczki mają obowiązkowo zwiedzanie domu, w którym urodziła się i mieszkała w dzieciństwie Maria Konopnicka. – Z myślą o nich, ale też i naszych mieszkańcach na wiosnę zorganizujemy czasową wystawę poświęconą naszej poetce na zapleczu remontowanego muzeum w tzw. „pałacyku”. Realizowany tu też będzie jak do tej pory bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy też wszystkich do Ogrodu Baśni – mówi dyrektor.

Top