Miejskie Święto Biegania

Miejskie Święto Biegania

Zawody „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” pozyskały nowego partnera. Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, RESO Europa Service a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Na mocy dokumentu „Bajka” zaangażuje się w organizację wydarzenia i zostanie beneficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas zawodów.
„RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” to cykliczna impreza sportowa, która od 2016 roku odbywa się dwa dni po Bożym Ciele. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest suwalski OSiR, który w tegorocznej edycji zawodów postanowił wprowadzić kilka zmian.

– Suwalski festiwal biegów to z założenia projekt sportowy i jednocześnie społeczny, bowiem głównym celem, który przyświecał nam przy tworzeniu Miejskiego Święta Bie-gania było zachęcenie mieszkańców naszego miasta do biegania, czyli do naturalnej i najbardziej popularnej aktywności ruchowej. W tym roku poszerzamy nasz projekt o cel charytatywny, którego beneficjentami będą uczniowie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” – powiedział Waldemar Borysewicz, dyrektor OSiR-u.

Podczas zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz „Bajki”, które zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod nową szkołę. Duży wpływ na rozmowy dotyczące porozumienia z „Bajką” miała firma RESO Europa Service, sponsor generalny zawodów. W styczniu br. Bronisław Woźnialis, prezes spółki, podpisał umowę sponsoringową z Urszulą Dudą, dyrektor NTSP „Bajka”. Kolejnym krokiem umocnienia partnerstwa było zaproszenie szkoły do udziału w „RESO Suwałki 10,5”.

– Cieszę się, że „Bajka” przyjęła nasze zaproszenie do udziału w Miejskim Święcie Biegania. Podpisane porozumienie jest korzystne dla każdej ze stron, choć mamy na-dzieję, że najbardziej skorzysta na tym „Bajka”. Liczymy, że dzięki akcji przeprowadzonej podczas zawodów, ułatwimy stworzenie szkoły branżowej – powiedział Bronisław Woźnialis.
Kolejną zmianą jest wydłużenie RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta Biegania do dwóch dni. W niedzielę 3 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się bieg śniadaniowy pn. „Bieg na wyspę”.

– Uczestnicy RESO Suwałki 10,5 pokonają spokojnym tempem trasę ok. 3,5 km z Pl. Marii Konopnickiej nad Zalew Arkadia by zakończyć tegoroczne Miejskie Święto Biegania wspólnym śniadaniem w tym „Bajkowym” miejscu. To będzie z pewnością biegowy „Bajkowy” weekend – podsumował W. Borysewicz

Top