Majowa sesja

Majowa sesja

W czasie XLVI sesji Rady Miejskiej radni zwiększyli kwotę dotacji przypadającej na jednego uczestnika lub pracownika suwalskiego Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.
z 335 zł na 500 zł brutto oraz udzielili wsparcia Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” poprzez przedłuenie administrowania słupów ogłoszeniowych do 30 czerwca 2021 r. Uchwalili też m.in. plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy aresztem
i lasem, dostosowali sieć suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz ustalili zasady rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom i dokonali zmian w budżecie miasta.

Więcej dla organizacji pozarządowych
Z roku na rok wzrasta kwota dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez suwalskie organizacje pozarządowe – tak wynika ze sprawozdania przedstawionego radnym.
W 2017 r. do suwalskich ngo trafiło ponad 4 mln zł (dla porównania w 2010 – było to nieco ponad 1,7 mln zł). Ale trzeba przyznać, że również organizacje coraz skuteczniej zabiegają o fundusze z innych źródeł niż budżet miejski Suwałk i dokładają coraz większe sumy do zadań realizowanych na rzecz suwalczan. W ubiegłym roku było to ponad 1,8 mln zł wkładu finansowego oraz prawie 370 tys. zł wkładu pozafinansowego. W Suwałkach działa prawie 200 organizacji, w większości o zasięgu lokalnym.
Z roku na rok przybywa też zadań przekazywanych przez samorząd organizacjom, które m.in. prowadzą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych Uzależnionych i Bezdomnych, Centrum Integracji Społecznej, wszystkie cztery świetlice środowiskowe, Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i dwa Kluby Seniora.

Więcej ulg
Radni przyjęli uchwałę w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Ceny biletów pozostają bez zmian. Przybędzie za to osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Po przyjęciu Suwalskiej Karty Mieszkańca prawo do bezpłatnych przejazdów od 1 września będą miały suwalskie dzieci, młodzież i studenci. Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mogą korzystać też dzieci w Dniu Dziecka, organizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival (w czasie jego trwania na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu).
50 % ulgę w opłatach za przejazdy otrzymały osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Po przyjęciu Suwalskiej Karty Mieszkańca 20 % lub 50 % ulgi za przejazd otrzymały osoby dorosłe (w zależności od rodzaju posiadanej karty).

Szkoła z patronem
Suwalska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała imię gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza. Będzie to kontynuacja tradycji szkół wchodzących w skład już nieistniejącego Zespołu Szkół nr 3, których patronem był gen. bryg. pil. Witold Urbanowicz.
Urodził się on 30 marca 1908 r. w podsuwalskiej Olszance, a zmarł 17 sierpnia 1996 r. w Nowym Jorku. W latach 1921-24 uczył się w suwalskich szkołach. W 1925 r. przerwał naukę w Suwałkach i wstąpił do Korpusu Kadetów
w Modlinie. Zasłynął jako jeden z najbardziej znanych polskich pilotów walczących w Polskich Siłach Powietrznych podczas II wojny światowej. Był dowódcą Dywizjonu 303 w decydującej fazie Bitwy o Anglię i jednym z najskuteczniejszych pilotów alianckich tej bitwy.

Małe zainteresowanie szczepieniami
Niespełna 14% z 667 uprawnionych dwunasto- i trzynastolatek w Suwałkach skorzystało ze szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w 2017 r. Szczepienia dla nastolatek były bezpłatne, bo w 100 % zostały sfinansowane z budżetu miejskiego. Ich koszt to nieco ponad 46 tys. zł. Szczepienia były poprzedzone akcją edukacyjno-informacyjną i badaniami lekarskimi, które przeprowadziła Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na Klonowej”.
Z informacji przekazanych przez lekarzy przeprowadzających szczepienia wynika, że duży wpływ na niskie zainteresowanie tymi szczepieniami mają tzw. ruchy antyszczepionkowe i informacje, głównie internetowe, o niejasnościach przy produkcji szczepionek przeciw HPV.

Kasa na zabytki
Suwalscy radni przyznali pieniądze na remonty suwalskich zabytków. Dofinansowanie otrzyma sześć obiektów na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Dotacje przyznano na:
· remont dachu kamienicy przy ul. Kościuszki 59 – 40 000 zł,
· remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego – 25 000 zł,
· remont elewacji budynku przy ul. Gałaja 43 – 30 000 zł,
· remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 5 – 15 000 zł,
· remont elewacji frontowej kościoła pw. Św. Aleksandra – 45 000 zł,
· remont dachu i elewacji budynku przy ul. Kościuszki 94 – 45 000 zł.

 

Zapytania radnych
Siedmioro radnych zadało pytania w czasie majowej sesji Rady Miejskiej.

Kamil Lauryn apelował w imieniu mieszkańców Wylotowej o budowę chodnika wzdłuż całej ulicy. W odpowiedzi prezydent Czesław Renkiewicz powiedział, że w 2015 roku opracowano dokument, który zakłada w jakiej kolejności budowane będą drogi osiedlowe w Suwałkach. Harmonogram zawarty w tym dokumencie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wynika z niego, że przebudowę ulicy Wylotowej zaplanowano na 2020 rok.

Bogdan Bezdziecki uważa że suwalski samorząd uległ szantażowi PKS Nova udostępniając temu przewoźnikowi wyremontowany dworzec autobusowy. Zdaniem radnego PKS ogranicza i odwołuje połączenia, oraz doprowadza do degradacji autobusów. W odpowiedzi prezydent stwierdził, że utrzymanie przystanków oraz dworców to obowiązek samorządu. Przy obecnej konkurencji trudno będzie PKS Nova utrzymać się na rynku przewozów dalekobieżnych. Z kolei by utrzymać połączenia w powiecie i gminach samorządy będą musiały partycypować w kosztach ich utrzymania. Więcej na ten temat na stronie piątej.

Jacek Juszkiewicz zadał szereg pytań związanych z zalewem Arkadia, dotyczących martwych ryb, które są stale znajdowane, przestrzegania przez wędkarzy zakazu ich zanęcania, odłowu ryb, oraz celowości badania wody (i wydawania na to pieniędzy), w Czarnej Hańczy na terenie miasta, gdyż zdaniem radnego wody rzeki płynąc przez rolnicze tereny gmin Jeleniewo i Suwałki najprawdopodobniej tam są zanieczyszczane. J. Juszkiewicz spytał się też o ankietę „Mój pomysł na Suwałki”, radny uważa, że jest to marketing polityczny, przed zaplanowanymi na jesień wyborami samorządowymi. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że jest ciągłość pracy samorządu. Niezależnie kto wygra wybory, będzie mógł korzystać z informacji uzyskanych z ankiet. W ramach partycypacji obywatelskiej należy pytać mieszkańców, co jest dla nich najważniejsze. Informacje te będą wykorzystane przy opracowaniu nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki. Odnośnie kwestii celowości badania wody Czarnej Hańczy w 8 punktach na terenie miasta, prezydent stwierdził, że te wyniki pozwolą wyeliminować, czy też wskazać potencjalnych miejscowych trucicieli. Na pozostałe pytania odpowiedział Waldemar Borysewicz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Martwych ryb znaleziono 21 sztuk, ich badaniem zajął się Polski Związek Wędkarski, który dzierżawi akwen i odpowiada za ryby. Chorób nie stwierdzono, przypuszcza się, że padłe sztuki pochodzą z ostatniego zarybienia, oraz wielokrotnego odławiania, tzn. część wędkarzy po złowieniu ryby, wypuszcza je powtórnie do zalewu. Sanepid przeprowadził zaś badanie wody, które nie wykazało żadnych zagrożeń. Odnośnie zakazu zanęcania, po spotkaniu z 4 prezesami kół wędkarskich PZW działających w mieście, wypracowano porozumienie.

Irena Schabieńska pytała się o celowość budowy nowej hali sportowej na Zarzeczu. Poprzez zajęcie części terenu eurocampingu uszczuplono dochody budżetowe. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że na temat uszczuplenia wpływu pieniędzy mówiono szczegółowo na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Za tą lokalizacją przemawiało pełne uzbrojenie terenu, bliskość stadionu piłkarskiego, hotelu, duże istniejące parkingi, oraz na miejscu obsługa pracowników OSiR. Kolejne pytanie radnej dotyczyło lepiących się ławek w parku Konstytucji 3 Maja. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że służby miejskie je właśnie malują, i jeżeli ktoś zerwał kartkę z ostrzeżeniem, to można się pobrudzić. Radna zapytała też o informację na miejskiej stronie internetowej odnośnie św. Rocha i Romualda, którzy są jakoby założycielami naszego miasta,
a jak wiadomo żyli oni kilka wieków przed założeniem Suwałk. Prezydent stwierdził, że jest to przekłamanie faktów historycznych, gdyż są oni patronami Suwałk, i informacje te trzeba zweryfikować. Radna zapytała też o to, kto udzielił zgody na nagranie wywiadu z sędzią Dominikiem Czeszkiewiczem przez TVN 24 w pomieszczeniach SOK-u. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że nie będzie zamykał przestrzeni miejskiej dla mediów prywatnych czy rządowych.

Sławomir J. Szeszko zapytał o możliwość wykupu przez najemców mieszkań komunalnych. Czesław Renkiewicz stwierdził, że następują zmiany w budownictwie mieszkaniowym, deweloperzy budują mieszkania, dołączyły do nich TBS-y. Dlatego trzeba dokonać zmian w planach gospodarowania mieniem komunalnym. Zarząd ZBM TBS je opracowuje i projekt nowej uchwały będzie gotowy w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście zmiany nie będą radykalne, nie ma mowy o wykupie mieszkań za przysłowiową złotówkę. Nie będzie można jeszcze wykupić mieszkań komunalnych w budynkach przy ul. Daszyńskiego i Franciszkańskiej, gdyż miasto spłaca wciąż kredyty zaciągnięte na ich budowę. Ograniczenia zakupu obowiązywać będą także w budynkach zabytkowych. Radny zapytał się czy wzorem lat ubiegłych w mieście w czasie wakacji będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostającej na miejscu. Zastępca prezydenta Ewa B. Sidorek odpowiedziała, że zbierane są informacje od instytucji oraz stowarzyszeń i w niedługim czasie zostaną one zamieszczone na internetowej stronie miasta, a także będą opublikowane przez media, w tym przez Dwutygodnik Suwalski.

Karol Korneluk zapytał się o kluczowe miejskie inwestycje drogowe na których prace przerwano ponad miesiąc temu, przebicie Sejneńska-Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) oraz drogę łączącą ulice Pułaskiego i Północną (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Szerzej o tej sprawie piszemy na stronie czwartej. Radny zaniepokojony jest też problemami z dowozem dzieci do SP 5 i SP 9. Prezydent odpowiedział, że te problemy wynikają z prowadzonych robót budowlanych przy obu szkołach. Problemy powinny zakończyć się po wykonaniu tych prac. Prezydent nie jest zadowolony z tempa robót wokół SP nr 5, zaś w SP 9 trwają prace przy termomodernizacji szkoły, których zakończenie planowane jest już w lipcu.

Przewodniczący Zdzisław Przełomiec zapytał się o możliwość powstania nowych terenów zielonych – np. parków na Osiedlu Północ. Czesław Renkiewicz przyznał, że terenów zielonych w mieście jest wciąż za mało. Planowane jest utworzenie terenów zielonych w rozwidleniu ulic Pułaskiego i Reja, przy ul. Świerkowej za policją, oraz wzdłuż Czarnej Hańczy.
Radny pochwalił też działania Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, która ze względu na ilość organizowanych imprez stała się „swoistym centrum kultury”. Niestety, zwiększona ilość uczestników obnażyła problemy lokalowe, tej instytucji i pęka ona w szwach. Prezydent Cz. Renkiewicz zgodził się z radnym, że warunki pracy w bibliotece nie są najlepsze, dlatego warto się zastanowić nad nowym lokum lub też rozbudową starego obiektu, gdyby udało się na to pozyskać środki finansowe z zewnątrz.

Top