Kumulacja w szkołach średnich

Kumulacja w  szkołach średnich

Trwa nabór do suwalskich szkół średnich. W tym roku to wyjątkowo nerwowy czas dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców.
A to wszystko ze względu na zmiany w oświacie wprowadzone przez polski rząd i parlament. Tak jak w ubiegłych latach w Suwałkach nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu. Oferty szkół, szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji kandydatów są dostępne na stronie: www.suwalki.edu.com.pl

Dużo kandydatów
W tym roku o przyjęcie do szkół średnich będą ubiegały się dwa roczniki: młodzież kończąca trzecie klasy gimnazjum i ósme klasy szkół podstawowych. W Suwałkach szkoły prowadzone przez samorząd ukończy 1 334 ośmioklasistów i gimnazjalistów. I oni będą się ubiegali o przyjęcie do suwalskich szkół średnich. Przed rokiem kandydatów do szkół średnich było o ponad połowę mniej. W 2018 r. gimnazja prowadzone przez suwalski samorząd ukończyło 651 uczniów. I już chociażby z tego względu tegoroczny nabór ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych jest wyjątkowo trudny.
– W tegorocznym naborze rekrutacja jest prowadzona jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego funkcjonują dwa osobne systemy elektroniczne. Ponadto, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję o umożliwieniu kandydatom wyboru w systemie elektronicznym dowolnej liczby szkół i oddziałów w tych szkołach (dotychczas wniosek nie mógł być złożony do więcej niż trzech szkół) – wyjaśnia Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.

Oferta suwalskich szkół
Zapewne wszystkim tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów miejsc w suwalskich szkołach średnich nie zabraknie, ale już dzisiaj wielu rodziców i uczniów obawia się, czy się dostaną się do tej wymarzonej szkoły.

– Suwalskie licea oferują różnorodne profile kształcenia. Dwa licea proponują naukę w oddziałach dwujęzycznych, tj. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, w którym po pierwszym roku (2 latach nauki w przypadku uczniów czteroletniego liceum) uczniowie będą mieli możliwości kontynuowania nauki w ramach programu matury międzynarodowej. Oferta szkół ponadgimnazjalnych została wzbogacona o nowe zawody w branżowych szkołach I stopnia, tj.: kierowca mechanik, mechanik motocyklowy w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego oraz kucharz i cukiernik w Zespole Szkół nr 4. Natomiast Zespół Szkół Technicznych oferuje dodatkowo naukę w klasach wielozawodowych, w zawodach: elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, monter sieci i instalacji sanitarnych i innych, zgodnie z potrzebami uczniów i pracodawców (rekrutacja do klas wielozawodowych odbywa się poza naborem elektronicznym) – informuje zastępca prezydenta E. Sidorek.

Walka o miejsce

Ze względu na podwojoną liczbę nastolatków ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich, nie wszystkim wystarczy miejsc
w szkołach pierwszego wyboru. Bardzo duże znaczenie będą miały wyniki jakie uczniowie osiągną na egzaminie końcowym i świadectwie ukończenia szkoły. Do liceów i techników trudniej będzie się dostać tym ze średnimi wynikami z egzaminów. Niezadowolonych i rozgoryczonych zapewne będzie w tym roku dużo więcej niż
w latach poprzednich. Uczniowie i rodzice obawiają się też, że podwojona liczba uczniów może oznaczać problemy z organizacją nauki w następnym roku szkolnym.
– Z przeprowadzonej analizy i deklaracji dyrektorów szkół wynika, że szkoły nie będą organizowały lekcji w systemie zmianowym. Dyrektorzy deklarują dysponują odpowiednią kadrą pedagogiczną, a także liczbą sal dydaktycznych – zapewnia E. Sidorek.
Wnioski o przyjęcie do szkół można składać do 18 czerwca godz. 16. Rekrutacja zakończy się 12 lipca o godz. 10. Szczegółowy program tegorocznej rekrutacji do suwalskich szkół średnich znaleźć można na stronie:
www.suwalki.edu.com.pl

Top