„Kulturalne” nagrody i stypendia

„Kulturalne” nagrody i stypendia

Trzy osoby zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury otrzymały stypendia Miasta Suwałki. Z kolei aż 7 osób i zespołów otrzymało od prezydenta miasta Czesława Renkiewicza nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Były również 3 nagrody jubileuszowe. W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia zarówno stypendiów i nagród.

– Chciałbym serdecznie pogratulować tegorocznym stypendystom oraz osobom nagrodzonym za zaangażowanie w życie kulturalne Suwałk. Dzięki Wam Suwalczanie mogą obcować z różnego rodzaju wydarzeniami – podsumował spotkanie Cz. Renkiewicz.

Nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymali:

Mirosława Małgorzata Wojdełko za 35 lat pracy jako instruktor tańca ludowego – nieprzerwanie od 1981 r. prowadzi Zespół Pieśni Tańca „Suwalszczyzna. Pod jej kierownictwem zespół zmienił formułę i główny nacisk położony jest na pielęgnowanie i upowszechnianie unikatowych tradycji i kultury Suwalszczyzny. Swoją pasją i miłością do folkloru Suwalszczyzny zaraziła kilka pokoleń suwalczan;

Marlena Borowska w związku z 20-leciem działalności artystycznej i 25-leciem działalności pedagogicznej – jest koncertującą w kraju i poza jego granicami uznaną sopranistką, organizatorką wielu imprez muzycznych o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Jest wybitnym pedagogiem – jej wychowankowie zdobyli ponad 70 nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych;

Janusz Kopciał w związku 25-leciem Oficyny Wydawniczej „Hańcza” – jest nestorem suwalskiej kultury. Współtworzył struktury organizacyjne jednostek kultury w Suwałkach i w dawnym województwie suwalskim. Nauczyciel, bibliotekarz, dziennikarz, wybitny regionoznawca. W założonym przez siebie 25 lat temu wydawnictwie „Hańcza” wydał ok. 50 książek upowszechniających wiedzę na temat Suwalszczyzny, postaci z nią związanymi oraz twórczości rodzimych autorów.

Stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury w 2018 roku:

Magdalena Sowul otrzymała stypendium na projekt: Wydanie i promocja debiutanckiej płyty zespołu UGLA

Grażyna Serafin otrzymała stypendium na projekt: Książka o postaciach związanych i znaczących dla Suwałk (tytuł roboczy) „Suwalskie Portrety”

Paweł Urbanowicz otrzymał stypendium na realizację projektu pod tytułem: „Produkcja i prezentacja prapremiery spektaklu teatru tańca pt. „Ipsum” (tytuł roboczy)”

Nagrody w dziedzinie kultury za 2017 rok: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku; Zespół „Suwalskie Starszaki”; Studio Piosenki „Beciaki”; Anna Śliżewska; Kamila Sacharzewska; Karolina Kuśmierz; Krzysztof Krzesicki.

Więcej na: ww.dwutygodniksuwalski.pl i www.um.suwalski.pl

Top